9 ความสุขกับเงินทองไม่ได้มาก แต่ใช้ชีวิตสบายตลอ ดไป

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปดูสิ่งที่กำลังจะสร้างความสุขให้กับคุณและมีชีวิตที่เรียบง่าย สบายไปตลอ ดกาล กับบทความ 9 ความสุขกับเงินทองไม่ได้มาก แต่ใช้ชีวิตสบายตลอ ดไป

อย ากเป็นคนมีความสุขและประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน เห็นคนปนะสบความสำเร็จทุกคนล้วนมีความสุขด้วยกันทั้งนั้น และเขายังบอ กเอาไว้ด้วยว่า ความสุขจะนำมาซึ่งความสำเร็จ แต่ไม่รู้ว่าการจะเป็นคนมีความสุขได้นั้นเขาต้องมีอะไรและทำยังไงกันบ้าง เราได้รวบรวม 9 นิสัยที่คนมีความสุขเขาทำกัน มาฝาก

อย ากมีความสุขเหมือนเขา เราก็ต้องทำดังที่เขาทำ อย ากร่ำร ว ยเหมือนเขา เราก้ต้องขยันให้เหมือนกับที่คนร ว ยเขาขยันค่ะ คนที่มีความสุข มักทำให้คนอื่นมีความสุขไปด้วย มีหล า ยคนสงสัยว่าอะไรที่ทำให้ชีวิตของพวกเขามีความสุขขนาดนั้น หรือเป็นเพราะว่า

ชีวิตของพวกเขาไม่เคยมีความทุ ก ข์ จริงๆแล้วนั่นถือเป็นความคิดที่ผิดอย่ างมากเนื่องจากคนเราทุกคนต่างก็มีความทุ ก ข์เกิดขึ้น มาในชีวิตอยู่เสมอ แต่คนที่มีความสุขเขาจะมีแนวคิดที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ลบๆ เหล่านั้นไปในทางที่ดี และลักษณะนิสัยต่อไปนี้เป็นลักษณะนิสัยที่คนที่มีความสุขมักแสดงออ กมาค่ะ

1 คนที่มีความสุขมักให้อภั ยอยู่เสมอ การให้อภั ยคือ การปลดปล่อยความคิดที่ไม่ดีออ กไปจากใจเราแต่ไม่ใช่การปล่อยให้คนชั่ วทำชั่ วได้ต่อไป การปลดปล่อยความคิด โ ก ร ธ เ ก ลี ย ด อ า ฆ า ต แ ค้ น ออ กไปจะทำให้จิตใจของเราผ่อนคล า ย ไม่มีความทุ ก ข์ใจและดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่ างเต็มที่

2 ยอมรับในความไม่แน่นอนของชีวิต คนเราไม่สามารถคาดเดาได้อย่ างถูกต้อง ว่าในอนาคตเราจะต้องเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรบ้าง การยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิต จะทำให้เราไม่วิตกกังวลและพร้อมสำหรับการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

3 ไม่รอให้ถึงเป้าหมายก่อนแล้วจึงจะมีความสุข คนที่มีความสุขมักหาความสุขได้ทั้งในตอนเริ่มต้น ระหว่างทาง และเวลาถึงเป้าหมาย พวกเขาจะไม่รอให้ถึงเป้าหมายก่อนถึงจะมีความสุข แต่พวกเขาเลือ กที่จะมีความสุขในตอนนี้ เดี๋ยวนี้และทุกๆ วัน

4 ยอมรับกับข้อผิดพลาดที่ผ่าน มา และเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้น ๆ การดำเนินชีวิตมักมีการผิดพลาดกันได้ เพราะคนเราทุกคนไม่ได้ถือคัมภีร์ของวามสำเร็จมาเกิดตั้งแต่ต้น แต่ความสำเร็จนั้นมักผ่านจากการกระทำ

และแก้ไขปัญหา คนที่มีความสุขเมื่อเกิดข้อผิดพลาดพวกเขาก็มักหาหนทางแก้ไข และเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด ที่ต่างจากคนที่ไม่มีความสุข ที่มักจะเลือ กการแก้ตัวและโดยนความผิดไปให้สิ่งอื่น ๆ

5 ชื่นชมและขอบคุณในสิ่งที่ตนเองมี คนที่มีความสุขมักมีทัศนคติที่ดีต่อ การใช้ชีวิต สิ่งที่พวกเขามีเขามักจะชื่นชมและซาบซึ้งใจเสมอ ต่างจากคนที่มีความทุ ก ข์มักไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่

6 ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เพราะการยอมรับและเข้าใจถึงความแตกต่าง คนที่มีความสุขพวกเขาจะไม่ เ ห ยี ย บ ย่ำ ความรู้สึกตัวเอง โดยการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ

7 เลือ กคบคนที่เหมาะสม การเลือ กคบคนก็คือ การอยู่ในสังคมเดียวกัน คิดคล้าย ๆ กัน คนที่มีความสุขมักจะเป็นแรงผลักดันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต่างจากคนที่ไม่มีความสุข พวกเขาจะเลือ กดึงคนอื่นให้อยู่ในระดับเดียวกันกับเขาเพราะเขาไม่ต้องการที่จะให้คนอื่นได้ดีไปกว่าพวกเขา

8 มองเหตุผลรอบด้าน ไม่ด่วนตัดสิน เพราะคนที่มีความสุขพวกเขามักมองหาเหตุผลที่สมควรจากหล า ยๆ ทาง ทำให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง พวกเขาจะเปิดใจและไม่ด่วนตัดสินไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ต าม

9 ไม่ พ ย า ย า ม ที่จะเป็นคนโปรดของทุกคน เพราะพวกเขารู้ดีว่า คนเรามีคนชอบและมี ค น เ ก ลี ย ด ในสิ่งที่เราเป็นอยู่เสมอ พวกเขาจะไม่เอาทั้งชีวิตไปผูกติดอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นๆ พวกเขาสร้างความสุขขึ้น มาได้จากภายในของตัวเอง จึงทำให้ไม่ต้องพึ่งความสุขจอมปลอมจากคนภายนอ ก

สรุป = ความสุขเป็นสิ่งที่หาได้จากภายในของเราเอง หล า ยคนมักไม่เข้าใจคำนี้จึงทำให้พวกเขาไม่มีความสุขเท่าที่ควรจะเป็น คนเหล่านั้น มักจะเอากุญแจแห่งความสุขของตนเองไป

ฝากไว้กับคนอื่น แล้วหงุดหงิดเวลาที่เขาไม่มาเปิดประตูให้ คนที่มีความสุขจะสร้างความสุขขึ้น มาด้วยตัวของเขาเองและเป็นความสุขที่แน่นอนไม่มีใครเอาออ กไปจากเขาได้

ที่มา sabailey