9 นิสัยที่ทำให้วางแผนการเ งิ นพลาด บ่งบอ กอนาคตลำบากเรื่องเ งิ น

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เรื่องการเงินที่เริ่มมาจากนิสัยส่วนตัวที่ทำให้เราบริหารจัดการเงินในรูปแบบผิดๆ มาโดยตลอ ด ส่ งผลทำให้อนาคตพบเจอแต่ปัญหาเรื่องเงินอยู่บ่อยครั้ง กับบทความ 9 นิสัยที่ทำให้วางแผนการเ งิ นพลาด บ่งบอ กอนาคตลำบากเรื่องเ งิ น ไปดูกันว่ามีนิสัยอะไรบ้างที่เราเองควรปรับปรุงเพื่ออนาคตที่ไม่ลำบากเรื่องเงิน

1 ไม่เก็บเงิน ไม่ออมเงิน

คนเราไม่เห็นสิ่งนี้ ก็ไม่ห ลั่ งน้ำต า ยิ่งแก่ตัวไปก็จะยิ่งรู้ว่าเงินออมสำคัญแค่ไหนยิ่งใครไม่มี จะรู้ตัวเลยว่า ความลำบากมาเยื อนท่านแล้ว

2 ก่อห นี้ และยังทำเฉย

เ พ ร า ะห นี้สิน มันคือเรื่องที่น่าเป็นห่วง ที่ใหญ่กว่านั้นคือ ด อ ก เ บี้ ย การก่อห นี้ ที่แบบว่าอย ากได้นั้น อย ากได้นี้ โดยไม่คิดให้ดี มันจะนำมาซึ่งห า ยนะในระยะย าว เ พ ร า ะด อ กเ บี้ ยที่แสนแพงและการจ่ายเพียงแค่ขั้นต่ำ มันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นหรอ ก

3 ซื้ อของ ไม่เน้น ที่คุณภาพ

เ พ ร า ะบางคนคิด แต่จะประหยัดอย่ างเดียวเลย จึงเน้นซื้ อของถูกไว้ก่อน ที่ไหนได้ของถูก มันก็พั งง่ายและสุดท้าย เสียเงิน ซื้ อใหม่ คือเสียเงินเยอะกว่าการซื้ อของคุณภาพที่ราค าอาจจะสูงอีกนะ ฉะนั้น การประหยัดเกินไปก็ไม่ได้ดี ซะทีเดียว

4 ไม่รู้จักล ง ทุ นเพื่อให้เงิน มันงอ กเงย

เ พ ร า ะทุกวันนี้เงินเก็บเอาไว้ ในธนาคารก็ไม่ได้ ด อ ก เ บี้ ยมันต่ำ กว่าเงินเฟ้ อฝากเอาไว้ก็มีแต่ไม่ได้ทุน ในยะย าว อย่ างน้อยๆ เราก็ควรทำความรู้จักไว้เช่นพวก L T F ,R M F ทองคำ หุ้ น สล ากออมสินหรือช่องทางอื่นๆ มากมาย

5 ไม่สร้าง ความน่าเชื่อถือ ทางการเงินให้ตัวเอง

เ พ ร า ะไม่เชื่อ ก็ต้องเชื่อเ พ ร า ะคนจะกู้ บ้ านกู้ร ถ แม้ไม่มีประวัติว่า ไปกู้ห นี้ยืมสินหรือผ่ อนบัตรเคร ดิ ต ธนาคาร ก็ลังเลใจที่จะให้กู้นะ ใช้จ่ายผ่านระบบทางการเงินสักหน่อยเ พ ร า ะแค่เงินฝาก เข้า ออ ก ทุกๆ เดือน มันยังไม่พอและ บางคน ก็มักติดนิสัย ยืมเพื่อนแล้วไม่คืน ถึงคราวเดื อ ดร้อนก็ เพื่อนก็ไม่คบแล้ว

6 ไม่มีเงินออม เผื่อเวลาฉุ ก เ ฉิ นจริงๆ

เ พ ร า ะเอาแค่โสด ตัวคนเดียวทำยังไงใช้ชีวิตยังไงก็ได้ และถ้ามันเกิดฉุ ก เ ฉิ นรถเสี ย หรือพล าดไปช นใครเข้า ค่ารั ก ษ าจะไม่มีเอานะ เ พ ร า ะไม่มีเงินสำรองของแบบนี้ ใช้เป็นก้อนใหญ่จะหวังหยิบยืมใครมันย ากนะบอ กเลย คือไม่ต้องพูดถึงคน มีครอบครัว ลูกเ จ็ บ พ่อแม่ป่ ว ย คงจะหน้ามื ดกันเลยทีเดียว

7 ไม่คิดจะทำรายรับ-รายจ่าย

เรื่องนี้ คือ สิ่งสำคัญ เ พ ร า ะมันจะเป็นตัวบอ กว่า เงินของคุณที่กว่าจะได้มาก็เ ลื อ ด ต าแทบกระเด็ น มันไปอยู่ตรงไหน บ้ างและหากคุณไม่ทำรายรับรายจ่าย มันเหมือนคนเดินป่าโดยไม่มีเข็มทิศไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะถึงจุดหมายเมื่อไหร่

8 การใช้ เงินที่เกินตัว

เ พ ร า ะได้มาแค่ไหน ก็ไม่มีเหลือหรอ ก และยังอาจได้เป็นห นี้หัวโต เ พ ร า ะการใช้เงินไปเรื่อยๆ เพื่ออย ากให้ดูดี ต้องการมีหน้าต าทางสังคม มันก็ดูดีได้เพียงเปลือ กนอ กแค่นั้นแหละ

9 ไม่รู้จักทำประกั นสุ ข ภ า พเอาไว้

เ พ ร า ะคนส่วนใหญ่ ประกั นรถยนต์ซื้ อชั้น 1 ทุกปี แต่ว่าประกั นตัวเอง ไม่มีซะงั้นทุกวันนี้ โ ร ครุนแร งและเยอะด้วย มีให้เห็นอยู่บ่อย ๆ เช่น มะเร็ งเป็นแล้วใช้เงิน รั ก ษ ามหาศ าลเลยนะ ลำบากกัน มากเลยล่ะ

ที่มา e-yhangwa