9 วิ ธีตัดใจ ปล่อยมือคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวของคุณ

วันนี้เราจะพาคุณไปตัดข า ดกับคนที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าคุณแม้สักครั้งเดียวกับบทความ 9 วิ ธีตัดใจ ปล่อยมือคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวของคุณ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง ถึงจะตัดคนแบบนั้นออ กไปจากชีวิตของคุณได้

เมื่อเค้าหมดรักเราแล้ว ควรเดินจากคุณไปดีกว่า คุณควรจะตัดใจ ไม่ใช่มีแค่เขาคนเดียว โลกนี้ยังมีผู้ช าย ผู้หญิง บนโลก ตั้งมากมายมองโลกให้กว้าง ๆ เข้าไว้ อย่ านั่งคิดแต่โท ษตัวเอง เราจงก้าวไปข้างหน้า และผ่านเรื่องเศร้ าๆ นี้ ไปได้แน่ กับ 9 วิธีตัดใจ จากคนรัก หากเขาไม่รักก็ปล่อยไปเถิด

1 นึกถึง สิ่งที่ทำให้รู้สึกดี

สม อ งของคนเราบางครั้ง ก็มีความรู้สึก ที่มันสามารถโฟกัสเรื่องราวบางอย่ างได้ทีละเรื่อง ฉะนั้น เราก็ควรโฟกัสแต่เรื่องดี ๆ อะไรดีๆ เมื่อคุณเริ่มนึกถึง สิ่งดี ๆ จะทำให้คุณลืมนึกถึงคนรักเก่า คิดถึงเรื่องง่าย ๆ ดูสิ ที่คุณมีพร้อมแต่คนอื่นไม่มี เช่นงานบ้านอาหาร เตี ยงนอน ทักษะในการพูด ไม่ก็บรรดาเพื่อน ๆ ที่รัก เห็นมั้ยล่ะชีวิตของคุณก็ไม่ได้แย่ ข้อดีมันมีอยู่

2 ทำตัว ให้ยุ่ งๆ

ถ้าคุณนั่งดูแต่ทีวี กินพิซซ่า ชีวิตของคุณเนี่ย ก็วนเวียนอยู่เท่านี้แหละ มองหางานอดิเรกใหม่ ๆ เถิด วางแผนสิ่งต่าง ๆ และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ คุณควรตั้งเป้า และวางแผน เพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายคุณ อย่ ามัวหลงระเริง อยู่กับภาพลวงต า ไ ร้สาระไปวันๆ อดีตที่ไม่สำคัญก็ทิ้งมันไป

3 หางานอดิเรก

ทำในสิ่งที่คุณสนใจจริงๆ อ่ านนิตยส าร ชมภ าพย นตร์ที่สนใจ บางครั้งคุณอาจจะเริ่มเขียนหนังสือ ฝึกโยคะ ทำความสะอ าดห้อง ของตัวเองไรงี้ ไม่ก็ลองตกแต่ง

บ้านในสไตล์ใหม่ ๆ เพราะกิจ ก ร ร มเหล่านี้ จะช่วยบริหารความคิดของคุณ และมันยังสร้างสื่ อประส าทใหม่ ๆ ขึ้น มาด้วย แล้วที่สำคัญนะ มันจะช่วยกัน อดีตของคุณ ออ กไปจากใจคุณด้วย

4 อย่ าคิดแต่ว่า เราเป็นฝ่ ายถูก

บางครั้งคุณอาจ เจ็ บช้ำ น้ำใจ กับคำพูดของเค้าคนนั้น แต่คุณไม่จำเป็น ต้องบี บคั้นเพื่อเอาคำขอโท ษจากใคร คุณแค่เป็นฝ่ายจบ รับสิ่งใหม่ ๆ ที่ผ่านเข้ามา

การอยู่ท่ามกลางคนที่คิดบวก วางแผนทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อคนที่คุณรัก ในโอ กาสพิเศษ เช่น วันเกิด ไม่ก็วันหยุด แล้วสุดท้าย คนที่ใช่ก็อาจจะเข้ามาแทน ที่คนรักเก่า ในไม่ช้านั้น

5 อย่ าเป็นคน อีโก้สูง

อีกเหตุผลที่ทำให้เราปล่อยว างย าก คือ การมี อีโก้ มันจะคอยบอ กเรา ว่าเราน่ะ คือคนสำคัญ เราไม่ผิ ด และเรา เอาชนะใคร ๆ ก็ได้ทั้งนั้น เพราะงั้น จงหันหน้าเข้าหา กระดานวาดรูป ไตร่ตรองคิดวิเคราะห์กับตัวเองให้ดีๆ ว่าคุณควรปรับปรุง ตัวตรงไหน และก้าวต่อไป แบบมั่นใจและมั่นคง

6 มองไปข้างหน้า เยียวย าตนเอง

ไม่จำเป็นต้องเอาทุกเรื่องที่เกิด ขึ้นในชีวิตมาคิดหรอ ก มันปว ดหั วเปล่าๆ เพราะอะไรพวกนี้ เป็นแค่อดีต จงหมั่นจำไว้ว่าความย ากลำบากจะค่อย ๆ ทุเลาลง ทำให้คุณเป็นอิสระ เราจงมองเห็นตัวเองมีความสุขกับชีวิต ล้อมรอบ ด้วยความสำเร็จ และมีชีวิตต ามที่ใฝ่ฝันได้ จงเลือ กที่จะมีความสุข สร้างแร งบันดาลใจ คิ ดในแง่บวกให้มากๆ

7 ไขว่คว้า หาสิ่งที่เปลี่ยนแปลง สิ่งใหม่ๆ

หากเมื่อสม อ ง เราจมอยู่กับอดีตเราจะ ไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้หรอ ก เราควรเชื้ อเชิญการเปลี่ยนแปลง เข้ามาในชีวิตซะบ้าง เช่น การตกแต่ง เพิ่มสีสันใหม่ ๆ ให้กับสิ่งที่ อยู่รอบตัวอยู่เสมอ

8 จงทิ้ง อะไรเดิมๆ มองหาสิ่งใหม่ๆ

ไม่จำเป็นต้อง จดจำทุกสิ่งที่ทำให้คุณเศร้า โดดเดี่ยวนักหรอ ก จงสนใจแต่สิ่งที่ทำให้ คุณรู้สึกสบายใจเท่านั้น แปลงโฉมให้ตัวเองดูสดใสกันดีกว่า หาเสื้อผ้าใหม่ๆ น้ำห อ ม กลิ่ นใหม่ รองเท้าบู๊ทคู่ใหม่ แม้แต่ผมทรงใหม่ ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงกันเถอะ

9 เป็นอาสาสมัคร

ควรเลิก อยู่กับความทุ ก ข์ได้แล้ว ออ กไปทำกิจ ก ร ร มที่มีประโยชน์ ทำสิ่งดีๆ กันดีกว่า ทางเดียวที่จะหลุดพ้นได้ จากอะไรเดิมๆ แ ย่ๆ คือ การไม่นึกถึงแต่ตัวเอง ทำตัวให้เป็นประโยชน์มากขึ้น การคิดบวกสามารถเอาชนะความคิด ในด้านลบได้ทุกครั้งเสมอนะ จำไว้

ที่มา tamnanna