9 สิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อเข้านอนก่อน 4 ทุ่ม

วันนี้เราจะพาคุณไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของคุณเมื่อเข้านอนก่อน 4 ทุ่ม กับ 9 สิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อเข้านอนก่อน 4 ทุ่ม ไปดูกันว่าอะไรจัเกิดขึ้นบ้าง

อ ดนอน นอนดึก ทำร้ายสุขภาพสุด ๆ แต่ถ้าเปลี่ยน มานอนให้เร็วขึ้น คุณจะได้รับประโยชน์เพียบ นี่ล่ะของขวัญจากธรรมช าติ การนอนไวตื่นเช้า ช่วยให้ไม่เกิดการเสี่ยงโ ร คอ้วนลงพุง เพราะการนอนเร็วช่วยสกัดอาการหิวดึกและกินดุที่จะต ามมา นอ กจากนั้นยังมีกลไกดับหิวด้วยการสร้างเคมีดับหิวขึ้น มา ทำให้การนอนเร็วช่วยคุมน้ำหนักตัวได้ดีกว่า เพราะกระตุ้นเตาเผาในร่างกายให้ทำงานได้ดี ช่วยให้ไม่อ้วนง่าย ไม่สร้างเคมีเก็บไขมัน มาก คุมความดันโลหิตได้

รู้นะคะว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่มีพฤติก ร ร มนอนดึก กว่าจะเข้านอนก็หลังเที่ยงคืนไปแล้ว จะเป็นเพราะต้องทำงานหนัก รถติด ติดประชุม หรือไปสังสรรค์กับเพื่อนก็ต าม แต่การนอนดึกแบบนี้ไม่ดีเอาเสียเลยนะ อย่ างที่ใคร ๆ ก็รู้ วันนี้เราจึงอย ากชวนให้ทุกคนลุกขึ้น มาปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร มของตัวเอง โดยควรจะเข้านอนก่อน 4 ทุ่มจะดีที่สุด เพราะอะไรน่ะหรือ ? ไปฟังคำตอบจาก นพ.กฤษดา ศิรามพุช ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาช าติ กันเลย

1 สมอ งสร้างเ ค มีฯที่มีประโยชน์กับอวัยวะ

ส มองเป็นส่วนสำคัญในการแจกงานให้อวัยวะต่าง ๆ แม้แต่เวลานอนหลับก็ยังทำให้ร่างกายได้รับ เ คมีนิทรา ( เ ม ล า โ ท นิ น ), เ คมีสุข ( ซีโรโทนิน ), ฮอ ร์โ มนเพ ศและเ คมีหนุ่มสาว ( โกรทฮอร์โมน ) แถมยังมีเ คมีบำรุงออ กมา ควบคุมระบบในตัวคุณให้ทำงานราบรื่น ตื่นขึ้น มาอย่ างสดชื่น ทำให้ดูอ่อนเยาว์ สร้างเกราะป้องกันอาการป่ วยได้ด้วย

2 สม องมีความจำดีขึ้น

การศึกษาจากสมาคมจิตวิทย าอเมริกัน ( APA ) ระบุว่า คนที่นอนหลับได้แค่ราว 4 ชั่ วโมงต่อคืน ติดต่อ กันนาน ๆ มีผลต่อความจำและสมาธิมากขึ้น นั่นก็เพราะเวลาคุณนอนหลับ สมอ งจะมีกลไกช่วยจัดระเบียบคล้ายกับการแยกอีเมลขยะออ กไป แต่ถ้าคุณอ ดนอนหลับ คุณจะรู้สึกมึน ลืมง่าย หรือไ ม่ก็ลิ้ นพั นกัน คิดอย่ างพูดอย่ าง

3 ชะลอความแ ก่

นอนหลับตั้งแต่หัวค่ำ เพราะแค่นอนหลับก็ช่วยเสริมสร้างความหนุ่มสาว และช่วยให้หลับสนิททั้งหล า ยไ ม่ทำร้า ยร่างกายก่อนวัยอันควร จึงป้องกันความเสื่ อมชรา

4 คุมความดันโลหิตได้

การนอนหลับเร็ว จะช่วยให้ระบบประส าทอัตโนมัติทั้งหล า ย และกลไกทางชีววิทย าที่เป็นเหมือนฟันเฟืองขนาดจิ๋วทำงานซับซ้อนช่วยควบคุม หัวใ จ และความดันโลหิตให้สงบลง ไ ม่แกว่งขึ้นลงง่ายเหมือนกับตอนตื่นนอนหลับ

5 ร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนสึกหรอ

การนอนหลับไวช่วยซ่อมแซมร่างกายที่สึกหรอ ช่วยให้สมอ งได้พักผ่อน กล้ามเนื้ อคล า ย ตัว หัวใ จสงบขึ้น ความดันลดลง

6 ได้ล้างพิ ษ

เวลาที่คุณนอนหลับจะเป็นช่วง เวลาที่อวัยวะอย่ าง ตั บ ไ ต ลำไ ส้ ซึ่งเป็นอวัยวะที่ช่วยล้างพิ ษทำงานได้ดีขึ้น

7 ไ ม่อ้วนง่าย

การนอนหลับเร็วช่วยคุมน้ำหนัก ตัวได้ดีกว่า อีกทั้งยังกระตุ้ นเตาเผ าในร่างกายให้ทำงานได้ดี ช่วยให้ไ ม่อ้วนง่าย ไ ม่สร้างเ ค มีเก็บไขมั น มากด้วย

8 มีสุขภาพดีขึ้น

ถ้าคุณนอนหลับให้เร็วขึ้น คุณ จะได้นอนหลับอย่ างเต็มอิ่ม ร่างกายและส มอง ได้พักผ่อน ความจำดี มีสมาธิ มองอะไร ก็มีความสุขได้ง่ายขึ้น

9 โร คไ ม่กำเริบ

การนอนหลับไวไ ม่เสี่ย งต่อโร ค กำเริบโดยเฉพาะโร คหัวใ จ โร คหลอ ดเลื อ ดสม อง ความดั นสู ง เบ าหวาน ภูมิแ พ้ โร คเครีย ด ซึมเศร้ า และโร คมะ เร็ ง

อู้หู…ข้อ ดีของการเข้านอนเร็วมีมากขนาดนี้ รีบปรับพฤติก ร ร มของตัวเอง แล้วทำต ามคำแนะนำของ นพ.กฤษดา ศิรามพุช กันเลยนะ เพราะนี่แหละคือรางวัลจากธรรมช าติที่ต้องไขว่คว้ากันเอง เคล็ดลับเติมวิต ามินจากธรรมช าติแบบนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลย

ที่มา poobpub