9 สิ่งนี้จงเตรียมมือรับให้ดีๆ ห ยุ ดใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพราะมันกำลังเกิดขึ้นแล้ว

หากวันนี้คุรนั้นยังใช้จ่ายกับสิ่งที่ไม่จำเป็นอยู่ในทุกๆ วัน วันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะแนะนำคุณเกี่ยวกับ 9 สิ่งนี้จงเตรียมมือรับให้ดีๆ ห ยุ ดใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพราะมันกำลังเกิดขึ้นแล้ว ไปดูกันว่าอะไรบ้างที่กำลังเกิดขึ้น และคุณควรที่จะตั้งรับกับมันอย่ างไรบ้าง

การมีเงิน เราจะต้องมีสติในการควบคุม มีระเบียบวินัยในการใช้จ่าย ไม่อย่ างนั้น จะจัดการการเงินของตัวเองไม่ได้ ทำให้เงินหมดไปพอมีเงินหล า ยคนก็จะเกิดความประม า ท คิดว่าการใช้จ่ายบางอ ย่ างของตัวเอง

ไม่น่าจะส่ งผลกระทบใดๆหรอ ก และบางครั้งอาจจะไม่เป็นอ ย่ างที่คิดไง กว่าจะได้มาแต่ละบาท ไม่ใช่ง่ายเลย ฉะนั้นก่อนจะจ่าย กับอะไรหมดก็อย่ าลืมไตร่ตรองให้ดีก่อน ฟุ่มเฟือยมากไป อาจจะส่ งผลให้ในอนาคต

เพราะเราไม่ได้มีเเร งพอที่จะหาเงินได้หรอ กนะ เงินที่หามาถ้าไม่เก็บ ไม่ลงทุ น มันก็หมดไปได้เหมือนกัน และ 9 ข้ อนี้ จะเตือนใจให้คุณไม่ประม า ทในการใช้จ่าย แล้วคุณจะได้สติกลับมา

1 ค่าครองชีพสูง

ทุกวันนี้ เงิน 15,000 บาท แทบจะไม่พอใช้ โดยเฉพาะคนที่ต้องนั่งรถไฟฟ้า เเท็กซี่ ไหนจะค่าน้ำมั น ค่ากับข้าวในแต่ละวัน มันก็ไม่ใช่ถูกๆ เลย แล้วคนที่ได้เงินต่อเดือนไม่เยอะเนี่ย เขาจะใช้ชีวิตยังไงกัน

2 เงินหา ย า ก ในอนาคต

ของเเพงขึ้นไม่พอ เงินยังห า ย ากต ามไปด้วยอีก โดยเฉพาะในช่วงสภาพวะเ ศ ร ษ ฐ กิ จอย่ างนี้ คนก็ตกงานกระทันหันมีให้เห็นถมเถไป ธนาค ารก็ยังมีปัญหาด อ กเบี้ยต่ำ คนก็ฝากเงินน้อยลง ลำพังเงินจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนในครอบครัวเเทบจะไม่มีแล้ว กว่าจะหางาน หาเงินได้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลน

3 คนสูงอายุ กลับมาทำงานอีก

ปกติแล้ว คนแก่ก็ยังคิดว่าพอเเก่ตัวมาจะไม่ต้องทำงาน อยู่สบาย ๆ แต่ในปัจจุบันมันย ากขึ้น ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป คนเเก่หล า ยคนก็ยังดิ้ นรน ทำงานยังคงหางานทำอยู่ ถ้ามัวแต่จะมาหวังพึ่งลูกหลาน พวกเขาก็ลำบากอยู่แล้วไง เดี๋ยวไปเป็นภาระให้เขาเพิ่มอีก หล า ยคนที่ยังมีกำลัง มีแร งก็ออ กมาหางานเลี้ยงตัวเองอีกครั้ง

4 อำน าจเงิน ยิ่งมากขึ้น

จากที่จะให้เงิน อยู่ใต้อำน าจของคน กลับกล า ยเป็นว่าคน จะยิ่งต้องอยู่ใต้อำนาจเงินไปซะงั้น ถ้าไม่มีเงินก็ทำอะไรไม่ได้ รวมถึงความยุติธรรม ก็ยังไม่อยู่ข้างเราถ้าไม่มีเงิน ทีนี้คนก็จะเอาเปรียบกัน ใครไม่มีเงิน มันก็จะลำบาก เกิดปัญหาอะไรก็แก้ไม่ได้ เพราะไม่มีอำน าจ

5 ความเหลื่ อ มล้ำชัดเจน

มันมีอยู่ใน ทุกระบบ ทุกอย่ างเลย และมันจะยิ่งมากขึ้น และชัดเจน มากขึ้นไปอีก คนที่ร ว ยมีเงิน อยู่แล้วอาจจะมองข้าม เรื่องพวกนี้ไป แต่กับคนค่อนประเทศ หาเช้ากินค่ำ พวกเขาแทบจะไม่มีเงินเหลือเก็บเลย จะให้เอาเงินไปลงทุ น มันก็ไม่มีเหลือให้ทำไง แล้วจะเอาอะไรไปลงทุ นเล่า

6 อิ ส ร ภาพทางการเงิน คำนี้ มันไม่ง่ายเลย

เเน่นอนว่าทุกคนอย ากจะมีมันอยู่แล้ว แต่ว่ามันไม่ใช่จะนั่งหลับต านึก แล้วได้มาเลย คนที่เขาไ้ด้ดี กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ เขาก็ล้ม มาไม่น้อยหรอ ก กว่าจะแกร่งได้เหมือนทุกวันนี้ ยิ่งสมัยนี้เอื้อมถึงย ากขึ้นเพราะอะไร ๆ มันก็ต้องใช้เงิน ของเเพ งขึ้นเรื่อง ๆ ถ้าจะลงทุ นกับอะไร ก็จะต้องมีความรู้ให้มาก อย่ าคิดต ามแต่คนอื่น ถ้าข าดซึ่งความรู้ การที่จะไปถึงจุดนั้น มันก็ย ากขึ้นไปอีก

7 หลังยุค ดอ กเบี้ย 0 เปอร์เซน มันจะยิ่งเเย่กว่าเดิม

นั่นคือ เงินมันไปอยู่ในมือคนร ว ย ในคนจำนวนน้อย ส่วนคนจนก็ยังจนอยู่ดังเดิม เงิน มันล้นเพราะคนแค่กลุ่มเดียว เหลื่ อ มล้ำมาก ๆ เมื่อมันเป็นแบบนี้ ก็ทำให้เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี ใช้จ่ายน้อยลง ทุกอย่ างก็พลอยจะได้รับผลกระทบ พ่อค้ าแม่ข ายก็ข ายของไม่ได้ โรงงานหล า ยบริษัทก็จำต้องปิดตัว เพราะเงินไม่พอ อีกทั้งยังต้องจ่ายเงินพนักง านด้วยน่ะสิ

8 คอรั ปชั่ น โก ง มากขึ้น

ภาวะเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี คนฉ วยโอ กาสมันยิ่งจะเยอะขึ้น คอยจ้องรอโอ กาส เพราะเงินขา ดมือไม่ต่างกัน และคนพวกนี้ขา ดจิตสำนึกอยู่แล้ว อะไรที่มันโก ยเข้ากระเป๋าตัวเองได้ ก็ทำหมด ไม่สนถูกผิ ดใดๆ

9 ปัญหาครอบครัว จะเพิ่มขึ้น

ก็เพราะปัญหาการเงินนี่แหละ ทำให้หล า ยครอบครัวต้องท ะ เ ล า ะกันรุนเเร ง เพราะค่าใช้จ่ายในบ้าน มันก็ไม่ได้น้อย ๆ ยิ่งบ้านไหนที่มีลูก ภาระมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น บางบ้านทำงานทุกคน แต่แทบไม่มีเวลาเจอกัน

ทุกวันนี้ การหาร ายได้ทางเดียวมันไม่พอกินไม่พอใช้แล้ว จงพย าย ามเก็บออมเงินทีละน้อย พย าย ามอย่ าใช้ฟุ่มเฟือย ค่าอะไรลดได้ ก็ควรจะลดลงบ้าง อนาคตจะได้ไม่ขัดสน มาก

ที่มา tamnanna