9 เรื่องที่ดินว่างเปล่าควรรู้ ก่อนเสียที่ดินให้คนอื่น

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับที่ดินว่างเปล่าที่เพื่อนๆ ครอบครองอยู่ กับบทความ 9 เรื่องที่ดินว่างเปล่าควรรู้ ก่อนเสียที่ดินให้คนอื่น ไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรรู้ บ้างเพื่อรั ก ษ าผลประโยชน์ของเพื่อนๆ ไว้

วันนี้เรามีคำแนะนำในการดูแลที่ดินที่ซื้ อไว้ และไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ โดยอาจทำให้เสียสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของไป ในหลักของกฎหมายการครอบครองปรปักษ์ ก็คือ บุคคลใดครอบครองท รั พ ย์สินของผู้อื่นไว้โดยสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ

ถ้าเป็นอสังหาริมท รั พ ย์ได้ครอบครองติดกันเป็นเวลา 10 ปี ถ้าเป็นสังหาริมท รั พ ย์ได้ครอบครองติดกันเป็นเวลา 5 ปี ก็ถือว่าบุคคลนั้นได้ก ร ร มสิทธิ์ เนื่องด้วยกฎหมายว่ามาแบบนี้ก็ระวังจะเสียสิทธิ์ในการครอบครองให้กับผู้อื่นไปง่ายๆ ฉะนั้นจะต้องมาดูแลกันหน่อยนะ ที่ดิน มันคือทรัwย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มเรื่อย ๆ ด้วย และสิ่งที่เจ้าของที่ควรจะทำก็คือ

1 หมั่นไปดูแลทิ่ดินของตนเองอย่ างน้อย ๆ ปีละ 1 ครั้ง

2 เมื่อไปดูที่ดินควรถามคนในละแวกนั้นว่ามีใครเข้ามาใช้ที่ดินเราบ้างไหม

3 ตรวจหลักหมุดด้วยว่ายังอยู่ที่เดิมไหม เคลื่อนย้าย ชำชุด หรือไม่เพื่อหาทางแก้ปัญหา

4 หากหมุดห า ยควรไปแจ้งความและดำเนินคดีเอาไว้ ลงบันทึกประจำวัน

5 ควรรังวัดที่ดินอย่ างน้อยทุก 5 ปี หรือเมื่อพบความผิดปกติของเนื้อที่ที่เรามี เพราะที่ดินอาจมีการเพิ่มหรือลดได้ โดยเฉพาะที่ดินริมตลิ่งหรือริมน้ำ

6 หากมีคน มาอาศัยก็ตกลงกันให้ดีว่าจะเช่าหรือซื้ อที่ดินของเรา และมีการทำสัญญาให้เรียบร้อย ถ้าไม่ ก็รีบไล่ออ กไปทันที

7 ที่ดินเราควรล้อมรั้วไว้เพื่อ กำหนดเขตแดนที่แน่นอน

8 แสดงป้ายไว้ก็ดีว่ามีเจ้าของ เพราะบางทีคนอาจคิดว่าเป็นที่ดินสาธารณะก็ได้

9 สังเกตว่ามีร่องรอยทางเดินผ่านหรือทางรถวิ่งผ่านประจำหรือไม่ เพราะอาจจะโดนใช้เป็นทางผ่านประจำก็ได้

ก ารมีที่ดินแล้วไม่ยอมดูแลมันก็เหมือนเราไม่สนใจและละเลย คนก็อาจจะเอาไปครองได้เลยหากเขาอาศัยอยู่นานพอ ฉะนั้น อย่ าให้ช่องโหว่ตรงนี้ของกฎหมายมาทำให้เราต้องเสียที่ดินไปเปล่าๆก็ต้องดูแลให้ทั่วถึงด้วย

ที่มา เพจ สายตรงกฎหมาย, poobpub