9 เหตุผลที่เราควรคิดให้ดี ก่อนใช้เงินในยุคสมัยที่ข้าวย ากหมากแพง

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอสิ่งที่เราควรคิดทบทวนให้ดีก่อน ก่อนที่จะใช้เงินซื้ อสิ่งของที่ไม่จำเป็นในยุคข้าวย ากหมากแพง แบบนี้กับบทความ 9 เหตุผลที่เราควรคิดให้ดี ก่อนใช้เงินในยุคสมัยที่ข้าวย ากหมากแพง ไปดูกันว่ากันเหตุผลอะไรบ้างที่เรานั้นควรคิดทบทวน

1 ผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงาน

ปกติคนวัยนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะ วางแผนก่อนวัยเกษียณ เพื่อให้มีเงินเก็บเงินก้อนไว้ใช้ หลังเกษียณได้มาก พียงพอที่จะสามารถฝากธนาคาร และหวังเก็บ ด อ ก เบี้ยกินได้บ้าง แต่ถ้าหากเงินฝากไม่มี ด อ ก เบี้ย ก็จะทำให้เงินก้อนค่อย ๆถูกใช้ไปจนหมดแล้ว ก็กล า ยเป็นว่า ผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงาน เพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองอีกครั้ง

2 ค อ รั ป ชั่ น และการ โ ก งจะมากขึ้น

แน่นอนว่ายิ่งเงินหา ย า ก คนฉวยโอกาสก็จะมี ม า กขึ้น การข า ดเงินจะทำให้ คนข า ดจิตสำนึก ได้ง่ายกว่าเดิม ยอมทำทุก อ ย่ า งเ พื่อเงิน

3 เงินจะอยู่เหนือคน มากยิ่งขึ้น

เมื่อเงินหา ย า ก มากขึ้น ก็ยิ่งมีค่ามากขึ้น และคนก็จะ พ ย า ย า ม ทำทุก อ ย่ า ง เพื่อให้ได้มัน มาโดยไม่สนว่าใครจะลำบาก หรือเดือ ดร้ อน

4 ค่าครองชีพจะสูงขึ้นอีก

ข้าวของทุก อ ย่ า ง แพงขึ้น แต่เงินทองกลับหา ย า ก กว่าเดิม ถ้าวันนี้ไม่ระวัง วันข้างหน้าต้องเสียใจ ภายหลังแน่นอน

5 อิสรภาพทางการเงิน จะเอื้อมถึงได้ย ากขึ้น

เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็พูดเรื่อง อิสรภาพทางการเงินกัน มากขึ้น การที่มีรายได้เข้ามามากกว่า รายจ่ายแบบที่เราไม่ต้องทำงาน เป็นการสร้างอิสรภาพ ทางการเงินให้ตัวเอง ซึ่งคนสมัยก่อนจะนิยมฝากเงิน เพื่อเอา ด อ ก เบี้ย แต่ถ้ามองดูยุคปัจจุบัน เราคงทำแบบนั้นไม่ได้แล้ว และยิ่ง ล ง ทุ น ผิดที่ กล า ยเป็นว่าเราจะ ต้องทำงานไปตลอ ดชีวิต

6 ความเหลื่อมล้ำจะมากขึ้น

หากเงินฝากไม่มี ด อ ก เบี้ย ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ในสังคมเพิ่มมากขึ้นได้ เช่นกันคนร ว ยที่มีอยู่เพียง ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะยิ่งร ว ยขึ้น ในขณะที่คนจนคนที่หาเช้ากินค่ำ ไม่มีเงินเหลือเก็บ ก็ต้องทำงานหนักแบบนี้ ไปตลอ ดชีวิต

7 ครอบครัวมีปัญหามากขึ้น

สมัยก่อนผู้ช ายจะเป็นคนออ กไป ทำงานหาเงินเพื่อมาเลี้ยงครอบครัว ผู้หญิงจะอยู่บ้านคอยดูแลงานบ้าน และเลี้ยงลูกทำให้ มีเวลาอยู่กับลูกได้ตลอ ด แต่พอยุคนี้ทั้งพ่อและแม่ก็ออ กไปทำงานนอ กบ้าน และยิ่งยุคที่เงินหา ย า กยิ่งต้องทำงาน มากขึ้นไปอีก เพราะหาเงิน มาก็ไม่พอค่าใช้จ่าย

8 เงินจะหา ย า ก ขึ้น

ลองดูทุกวันนี้สิ คนเริ่มจับจ่าย ใช้สอยกันน้อยลงขนาดไหน ยังไม่รวมกับวิ กฤ ตโ ควิ ด ที่เพิ่งเกิดขึ้น จนส่ งผลกระทบในวงกว้าง และหากในอนาคตที่ธนาคาร ทั่วโลกจะให้ ด อ ก เบี้ยเงินฝาก 0% เท่ากับคนที่ฝากเงิน ในธนาคารจะไม่ได้ ด อ ก เบี้ยเลย

9 หลังจากยุค ด อ ก เบี้ย 0% ทุก อ ย่ า ง จะ แ ย่ ลงไปอีก

นั่นเป็นเพราะว่าเงินจะล้นระบบ แต่ไม่ใช่เงิน มีมาก สำหรับทุกคนหรอ กนะ เมื่อเงินล้นระบบจะล้นไปอยู่ในมือคนร ว ย ซึ่งคนร ว ยมีจำนวนที่น้อยมาก ๆเมื่อเทียบกับคนจน จึงเกิดการใช้จ่ายที่น้อยต ามไปด้วย และเมื่อใช้จ่ายน้อย ก็จะส่ งผลกระทบแบบโดมิโน่ คือ พ่อค้าแม่ค้าไม่มีคน ซื้ อ ของก็จะข า ยไม่ได้ ตลาดห้างสรรพสินค้า ไม่มีคนเดิน คนส่วน มากไม่มีเงินที่จะเอาไป ใช้จ่ายให้เงินหมุนเวียนเศรษฐกิจ และพอเศรษฐกิจไม่ดี ทั้งบริษัททั้งโรงงานก็ต้องปิดตัวลง

ที่มา o r a n d a s t y l e, c h a y e n d, s i t – s m i l i n g