อยู่กับคนที่เขาเห็นคุณเป็นเพชรอันล้ำค่า ไม่ใช่เห็นคุณเป็นแค่เม็ดกรวดก้อนหนึ่งที่ไร้ค่า

อยู่กับคนที่เขาเห็นคุณเป็นเพชรอันล้ำค่า ไม่ใช่เห็นคุณเป็นแค่เม็ดกรวดก้อนหนึ่งที่ไร้ค่า หากวันนี้คุณนั้นจะต้องเลือ …

Read More