หากต้องติดอยู่กลางทะเลทรายคุณจะนำผลไม้ชนิดไหมไปด้วย

หากต้องติดอยู่กลางทะเลทรายคุณจะนำผลไม้ชนิดไหมไปด้วย หากคุณรู้ว่าต้องเดินทางผ่ านทะเลทรายเป็นเวลาหล …

Read More