การใช้ชีวิตที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร คือชีวิตที่มีความสุขที่สุดแล้ว

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตให้มีความสุข กับการไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร กับบทความ การใช้ชีวิตที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร คือชีวิตที่มีความสุขที่สุดแล้ว ไปดูกันว่าการที่เราไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครจะมีความสุขมากเพียงใด

เมื่อเมื่ออายุมากขึ้น สิ่งที่ต้องการมากขึ้นคือ สติ เพราะมันจะช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นโลกไม่ได้ เ ล ว ร้ า ย หรอ ก แต่ก็ไม่สวยงามมากขนาดนั้น ทำตัวเองให้เหมือนอากาศ แม้ไม่มีใครพูดถึงแต่ทุกคนก็ใช้ห า ยใจ อย่ าทำตัวให้เหมือนลมแรง แม้ทุกคนพูดถึงแต่ไม่มีใครอย ากเจอ ทำให้ตัวเองมีค่าแบบอากาศนิ่งเฉยสัมผัส ไม่ได้ แต่ทุกคนข า ดไม่ได้

การสร้างความดี สะสมบารมีนั้นจึงสำคัญ ทำเท่าที่มีโอกาสได้ทำ ความดี เมื่อทำแล้วต่อให้ไม่มีใคร เห็น อย่ างน้อยก็ตัวเราเองที่เห็นยิ่งโตยิ่งต้องใช้ สติมากขึ้น พิจารณา ทุกเรื่องให้ดี ก่อนพูด ก่อนคิด ก่อนตัดสินใจอะไรลงไปบางเรื่องพูดไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น จะ แ ย่ ลงด้วยซ้ำ ในบางที และในบางเรื่อง ให้ทำเป็นนิ่งๆ เฉยๆ บ้างอย่ าโวยวาย แสดงความรู้สึก

อะไรออ กไปมากมาย เพราะมันไม่เป็นผลดีต่อตัวเอง ดีใจก็ให้พอ ดีเสียใจก็ให้พอ ดี โมโหให้น้อย มีความสุขให้มาก เพราะไม่ใช่ทุกคนรักหรือชื่นชมในตัวเรา ถ้าเราเผลอ ทำตัวไม่ถูกไม่ควรไป คนรอเหยียบก็อาจจะเยอะกว่าที่คิดไว้ก็ได้คนทำดี เดินไปไหน ไม่ต้องคอยมา ระวังหลัง เพราะไม่มี ศั ต รู คู่ แ ค้ น ความดีที่เราทำนั้นก็เปรียบดังอากาศ

อาจมองไม่เห็น แต่รู้สึกได้พายุนั้นก็เปรียบดังความโ ก รธ ที่กระทบใจ ในวันที่เราโ ก รธนั้น ก็เหมือนเราเอาผ้าปิดต าแล้วทำต ามอารมณ์เราจะไม่เห็นเลยว่าเราทำ หรือพูดอะไร ไปบ้าง แต่คนรอบข้างเรา เขาจะมองเห็นได้ อย่ างชัดเจนดังนั้น ความโ ก รธจึงเป็นสิ่งไม่ดีต่อตัวผู้ โ ก รธเอง

อย่ าได้เอา ความโ ก รธเพียง ชั่ ว ค ร า ว ไปแลกเปลี่ยนกับความรู้สึก ดีๆ ที่เขามีให้ เพราะต่อให้คนดีแค่ไหนเขาก็มีขีดจำกัด ของเขาเหมือนกันถ้าโ ก รธบ่อยจนควบคุมอารมณ์ ตัวเองไม่ได้ ระวังจะเสียคนดีๆ รอบตัวไปโดยไม่รู้ตัว

ที่มา deejaiplus, staylifeth