ก่อนปีใหม่ ขอขมา เจ้าที่ในบ้าน ช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา

หากวันนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงขาลง วันนี้เราก็มีวิธีแก้มาบอ ก กับบทความ ก่อนปีใหม่ ขอขมา เจ้าที่ในบ้าน ช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา ไปดูกันว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้าง และมีขั้นตอนการขอขมาอย่ างไรบ้าง

ใกล้จะถึงสิ้นปีแล้ว ต าม ค ว า ม เ ชื่ อ ของบ้านเรา ในแต่ละบ้าน แต่ละพื้นที่ จะมีเจ้าที่ที่คอยคุ้มครองดูแลบริเวณนั้นอยู่ ดังนั้น การไหว้ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางในบ้าน หากเผลอทำอะไรที่ไม่เหมะสม ไม่ควร และจะได้เป็นการขอขมาลา โ ท ษ และเป็นการอัญเชิญท่าน มาเพื่อให้ปกปัก รั ก ษ า บ้าน และคนในครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข

ฤกษ์วันดีที่ควรไหว้ = จะให้ดีให้ไหว้ในวันอังคาร และวันเสาร์ ช่วงเที่ยง เพราะถือเป็นวันรับ

สิ่งที่ต้องเตรียม สำหรับไหว้เจ้าที่กลางบ้าน

1 หมากพลู 9 คำ

2 เทียน 1 คู่ ธูป 5 ดอ ก

3 ดาวเรือง 9 ดอ ก

4 น้ำ 5 แก้ว

5 ผลไม้ 9 อย่ าง เพื่อความเป็นศิริมงคล

แนะนำผลไม้มงคล ที่มีความหมายดี 9 ชนิดนี้

1 สับปะรด หมายถึง โชคลาภที่จะได้มา ในภาษาจีนจะเรียกสับปะรดว่า ‘อั้งไล้’

2 กล้วยหอม หมายถึง การกวักโชคลาภ การมีลูกหลานสืบสกุล มีบริวารดี

3 สาลี่สีทอง หมายถึง ความมั่นคง การพบเจอโชคลาภ รวมถึงสิ่งดีๆ ในชีวิต

4 แก้วมังกร หมายถึง การมีโชคลาภ ความอุดมสมบูรณ์

5 ทับทิม หมายถึง การมีลูกช ายมาก ใบหรือกิ่งมีอำนาจขจัดสิ่งไม่ดีออ กไป หรือพกเป็นเครื่องรางป้องกัน ภั ย

6 ลูกพลับ หมายถึง ความยั่งยืน ความมั่นคง สีเหลืองทองแสดงถึงความรุ่งเรืองและร่ำร ว ย

7 องุ่นแดง หมายถึง ความเพิ่มพูน ความเจริญในหน้าที่การงาน

8 ส้ม หมายถึง ความมหามงคล เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี ร่ำร ว ยเงินทอง

9 แอปเปิ้ลแดง หมายถึง สันติสุข สันติภาพ การเป็นอยู่สงบไร้ความวุ่นวาย ไม่มี โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ

วิธีการจัดของ สำหรับไหว้เจ้าที่กลางบ้าน

นำผ้าขาวมาปูไว้กลางบ้าน โดยตอนไหว้ ให้หันหลังให้ประตู จากนั้นก็นำของที่เตรียมสำหรับไหว้มาวางไว้บนผ้าขาวทั้งหมด จุดธูปเทียนแล้วกล่าวขอขมาว่า

‘ข้าแต่เเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนบ้านเลขที่ บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้า ( ชื่อ-นามสกุล ) นำเครื่องสักการะบูช ามาตั้งถวาย เพื่อขอขมา ก ร ร ม หากมี สิ่งใดก็ต ามที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี

ทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขอ อ โ ห สิ ก ร ร ม ท่าน ขอท่านจงโปรดงด โ ท ษ เว้น โ ท ษ และ อ โ ห สิ ก ร ร ม ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ และโปรดช่วย ( อธิฐานขอต ามปรารถนา )’ จากนั้นให้รอจนธูปหมด ( ภายในบ้าน ) แล้วค่อย ดั บ เทียน และลาผลไม้ โดยวิธีการก็คือให้จับที่ตัวพานหรือถาดผลไม้แล้วพูดว่า

ที่มา verrysmilejung