คนมีบุญบารมีสูง จะได้อ่ า น ไม่เลื่อนผ่าน

หากวันนี้คุณนั้นเป็นผู้แสวงหาบุญ และเป็นคนหนึ่งที่มีบุญวาสนามากล้น คุณจะอ่ า นบทความนี้จบ และคุณจะได้บุญมากขึ้นไปอีก เมื่อคุณปฏิบัติต ามยทความนี้

คำว่า บุญ คือ ความดี เมื่อทำบ่อยเข้าเก็บสั่งสมไว้มากเข้าก็จะมีกำลังและอานุภาพกล า ยเป็น วาสนา เป็นบารมี ซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่า วาสนาบารมีการทำบุญมีมากวิธี ทำได้หล า ยทาง

อย่างที่รู้กันโดยทั่วไป เช่น มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่น ซึ่งเรียกว่า ให้ทาน หรือไม่เบียดเบียนคนอื่น ให้เดือ ดร้อน ด้วยกาย หรือด้วยวาจา ประพฤติปฏิบัติสงบเรียบร้อยเป็นปกติ ช นเหมือนคนทั่วไป

ที่เรียกว่า รั ก ษ าศีล หรือสำรวมจิตใจให้สงบนิ่ง บังคับควบคุมใจได้ ไม่ปล่อยให้ฟุ้งซ่านคิดเหลวเละนอ กเรื่องมากมาย ซึ่งเรียกว่า ภาวนา บุญวาสนา แข่งกันไม่ได้แข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้

หากอย ากมีบุญวาสนาดีบารมีมาก ให้หมั่นทำบุญสร้างกุศลคิดแต่สิ่งดีๆดึงดูด แต่สิ่งดีๆเข้าหาตัวและคนที่เรารักอยู่เสมอ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีรถหรูเพียงใดขับ แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อย่างปลอ ดภั ย

หรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใด แต่อยู่ที่ในบ้านมีเสียงหัวเราะหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือมรดกไว้ให้คุณหรือ ไม่แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแรง ให้คุณดูแลปรนนิบัติหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวยหรือหล่อเพียงใด

แต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่งทำงานเก่งเพียงใด แต่อยู่ที่ก ตั ญ ญูรู้คุณหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คำหวานหูหรือเสียงปรบมือ เมื่อคุณมีเงินนั้นดังเพียงใดแต่อยู่ที่

เมื่อคุณล้มลงยังมีอีกหล า ยมือยื่น มาฉุดให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหรือไม่ เพราะฉะนั้นอย่าอวดว่า มีเงินเพราะย ามเจ็ บ ป่ ว ย นอนโรงพย าบาล มันไม่ต่างอะไรกับก ร ะด าษอย่าอวดในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่

เพราะวันใดที่คุณล้มป่ ว ยยังมีคนเป็นจำนวน มากที่ทั้งเก่ง และเยี่ยมยอ ดรอเสียบตำแหน่งต่อจากคุณอย่าอวดรถยนต์ที่คุณขับเพราะวันใดที่คุณจากไป กุญแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่นอย่าอวดว่ามีบ้านหลังใหญ่โตวันที่

คุณจากไปมันก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่น สุขอยู่ที่ใดสุขอยู่ที่ใจรู้ใจได้สุขความสุขของคนเราแตกต่างกันบางคนไปท่องเที่ยวเพราะมีเวลามีเงินไม่มีใครให้พะวง บางคนชอบขี่จักรย านได้ออ กกำลังกาย เห็นสิ่งสวยงามที่ซ่อนเร้นอยู่รายทาง บางคนชอบเข้าวัดทำบุญภาวนาทำจิตใจ ให้สะอาดดื่มด่ำ

ในรสพระธรรมบางคนชอบทำสวน ปลูกพืชผักเป็นงานอดิเรกที่แสนวิเศษ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอุทิศตน ให้สาธารณะกุศลผู้ที่อุทิศตนให้กับประเทศช าติเป็นบุคคล ระดับมันส ม อ งเป็นทรัพย ากรที่มีค่า

การเลี้ยงดูหลานเขาว่าแขนงแรงกว่ากิ่งจริงนะเป็นความสุขที่ได้ช่วยลูกสุดที่รักและเฝ้าดูการเจริญเติบโตของเลื อ ดเนื้ อเชื้อไข การดูแลสามีและภรรย าสุดที่รักประเสริฐนักคนที่เคยร่วม ทุ ก ข์ร่วมสุขกัน มาทำให้รู้ว่าน้ำต าล

ไม่มีวันคล า ยรสหวาน บางคนได้ดูแลบุพการีโชคดีที่ได้ปรนนิบัติพระอรหันต์ สุขที่ได้ทำเพื่อท่านก่อนสายเกินสุขใครสุขมัน สุขในสิ่งที่ทำไม่จำเป็นต้องเหมือนกันบางคนส รร ค์อยู่ในบ้านแค่เอนกาย มีเพลงเบาๆเขาก็ว่าสุขแล้ว ชีวิตบั้นปล า ยแตกต่างกันเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและเอาอย่างใคร

ที่มา kiddeepost