คนเห็นแก่ตัวมักจะมีนิสัยเหล่านี้ เจอแล้วให้ถอยห่าง

เมื่อเราจะต้องอยู่ในสังคมใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นสังคมหมู่บ้าน สังคมการทำงาน มักจะทำให้คุณนั้นได้พบเจอผู้คน มากมายหลาหหล ายรูปแบบ และหนึ่งนั้นกลุ่มคนเหล่านั้นก็จะมีคนเห็นแก่ตัวปะปนอยู่ด้วย วันนี้เราก็จะพาคุณไปเรียนรู้นิสัยของคนเห็นแก่ตัว เมื่อคุณได้รู้จักแล้ว ก็ควรที่จะรีบตีตัวออ กห่างให้ไว กับบทความ คนเห็นแก่ตัวมักจะมีนิสัยเหล่านี้ เจอแล้วให้ถอยห่าง ไปดูกันว่าคนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวนั้นเขาจะแสดงออ กมาในรูปแบบใดได้บ้าง

1 เอาแต่ใจตัวเอง

หากกำลังหา คำตอบเรื่องใดอยู่ แต่ในท้ายที่สุด จะผู้ที่เป็นตัวกำหนดทุก อ ย่ า ง ในเมื่อมีคำตอบ มีปักธงอยู่ในใจ แล้วจะขอความเห็นทำไม คือแบบนี้ไม่ได้ ต้องการคำตอบ แต่ต้องการคนที่มา สนับสนุนเท่านั้น ไม่ต้องถามให้เหนื่อย เพราะสุดท้ายก็ เลือ กสิ่งที่ตัวเอง ต้องการอยู่ดีนั่นแหละ

2 หงุดหงิดหากไม่ได้ดั่งใจ

อารมณ์ขึ้นๆลงๆ หากสิ่งที่คาดหวังไม่ได้ ดั่งใจยิ่งกว่านั้น ไม่ว่าจะหงุดหงิดมาจากไหน มักจะมาระบาย หรือหงุดหงิดใส่คนอื่น เช่นการพูดประชด ตวาดเสียงดัง และหากใครไม่อินไป ด้วยกับปัญหาที่เจอ ก็มักจะทำสิ่งนั้น เพื่อให้คนอื่นได้รู้สึก เช่นเดียวกัน อาจต ามมาด้วยคำพูดว่า เข้าใจยังล่ะ หรือรู้สึกหรือยัง ว่าฉันรู้สึก อ ย่ า ง ไร

3 ตัวเองก้าวก่ายเรื่องต่าง ๆ ได้ แต่คนอื่น อ ย่ า มาแหยม

ไม่ชอบให้คนอื่นเขามาพูด หรือคิดเห็นต่าง ๆ นา ๆ เมื่อคนอื่น ๆ พูดหรือเตือนก็มักมองว่า เป็นการก้าวก่าย และในขณะที่ตัวเอง สามารถวิพากษ์วิจารณ์ ใครเขาได้ทุกเรื่อง ตั้งแต่เรื่องเล็ก ๆไปจนถึงเรื่องที่ใหญ่

4 คนอื่นต้องยอมตลอ ด

คือ การให้คนอื่น เป็นฝ่ายยอมตลอ ด ไม่ว่าจะทำอะไร ก็มักจะเอาตัวเอง เป็นศูนย์กลาง และคนอื่นต้องเห็นด้วย กับสิ่งที่คิดเสมอ แม้บางทีคนอื่นอาจจะไม่ชอบสิ่งที่หยิบยื่น ให้การที่คนอื่น เขายอมนั้น ไม่ได้แปลว่ากลัว แต่มันเป็นการคง ไว้ซึ่งมิตรภาพ ต่างหากล่ะ

5 อ ย า ก ให้คนอื่นเป็น อ ย่ า ง ที่ต้องการ

เคยถามความ ต้องการของคนไหม ต้องกินเหมือนกัน ต้องไลฟ์สไตล์แบบเดียวกัน ไหมอันนี้ไม่ใช่ แค่เห็นแก่ตัวหรอ ก แต่มันทำ ร้ า ย จิตใจคนอื่น ด้วยนะแบบนี้เพราะ มันแสดงถึงว่า ไม่เคยพอใจในสิ่งที่คนอื่น มี อ ย า ก จะให้เป็น อ ย่ า ง ที่ต้องการ ไปเสียทุก อ ย่ า ง เข้าใจคนอื่นด้วยสิ

6 ไม่เคยขอโทษเลย

เป็นฝ่ายผิดแต่ว่า มองตัวเองถูก หรือผิดแต่ไม่เคยขอโทษงี้ ที่มากไปกว่านั้น คือขอโทษแบบไม่จริงใจ แบบขอไปทีงี้

7 ไม่เคยช่วย และถ้าช่วยก็ทวงบุญคุณ

อ ย่ า คิดว่าเป็นแค่เรื่องเล็กน้อย ที่จะปล่อยให้ คนอื่นทำทุก อ ย่ า ง โดยอ้างว่าเหนื่อย หรือช่วยก็เพียงเพื่อให้รู้สึก ถึงบุญคุณทั้งๆที่ ประโยชน์ตกอยู่กับตัวเอง มากกว่าใครความเห็นแก่ ตัวนั้นเป็นกิเลส ในตระ ก ู ล โลภะ และโลภหนักไป หน่อยจึงเห็นแก่ตัว

และหากเจอ คนเห็นแก่ตัวต้อง เข้าใจว่ามัน มี 2 สาเหตุใหญ่ ๆ

นั่นคือ อ ย่ า ง แรก เป็นสันดานที่ ติ ด ตัวข้ามภพข้ามช าติมา หากเจอประเภทนี้ หนักหน่อยเจอต้องทำใจ และถอยออ กมาห่างๆ

อ ย่ า ง ที่สอง เป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นในช าตินี้คือ เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี คนรอบข้างไม่ดีเลย ทำให้อาจจะต้องเเย่งชิง สิ่งเหล่านี้ค่อย ๆ สั่งสมขึ้น มาจากนั้น ก็กล ายเป็นนิสัยเห็นแก่ตัว อีกสาเหตุหนึ่ง คือตัวเองก็ไม่ดีเอง เช่น บริหารงาน บริหารเงินไม่เป็น เลยกล ายเป็นคนเห็นแก่ได้

ที่มา จันทร์เจ้า, songtorkwamrak, sabuyjaijung