จงให้ห นี้สินเป็นดั่งครู ให้เราได้เรียนรู้แก้ไข ไม่ใช่วิ่งห นี้

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ที่กำลังเป็นห นี้สินเกือบหมดตัวไปเรียนรู้ข้อคิดจากบทความ จงให้ห นี้สินเป็นดั่งครู ให้เราได้เรียนรู้แก้ไข ไม่ใช่วิ่งห นี้ ไปดูกันว่าการให้ห นี้สินเป็นดั่งครูนั้นจะสามารถทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นได้อย่ างไร

การผิดชำระห นี้ แบบไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย เป็นการกระทำที่ไร้ความรับผิดชอบ หล า ยคนบอ กว่า การ ‘หนีห นี้’ มันคือทางเลือ กหนึ่งของ ‘ลูกห นี้’

ผมว่าแบบนี้มันไม่ใช่ทางเลือ กนะ มันเป็นเพราะเขาเลือ กเดินผิดทาง จนบีบบังคับให้ตัวเอง ‘ไม่มีทางเลือ ก’ มากกว่า ทั้งที่เราสามารถเลือ กให้ตัวเอง ไม่เป็นห นี้ได้ตั้งแต่แรก เราสามารถเลือ กเป็นห นี้ได้หล า ยประเภท เราเลือ กวิธีการชำระห นี้ได้ และเราสามารถทำให้ชีวิตมีทางเลือ กได้ ‘ห นี้สินคือภาระผูกพันในปัจจุบัน ที่เป็นผลจากการกระทำในอ ดีต’

ถ้าไม่อย ากให้ภาระผูกพันเกิดขึ้นตั้งแต่แรก ก็สามารถเลือ กไม่สร้างห นี้ได้ หรือถ้าจำเป็นต้องสร้างห นี้จริงๆ สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ เรียนรู้ เพื่อทำความรู้จักห นี้สินนั้นๆ เพราะเราจะได้อยู่กับมัน ผูกพันกันไปอีกนาน โดยปกติแล้ว ห นี้สินจะถูกแบ่งเป็นห นี้ดี และห นี้ไม่ดี

ห นี้ดีคือ..ห นี้ที่สร้างประโยชน์กับชีวิต เช่น เงินกู้ยืม กยศ. ที่กู้ยืมมาเพื่อ การศึกษา และอนาคตที่ดี เงินกู้ยืมเพื่อลงทุนในอสังหาฯ เพื่อ การลงทุน ที่คำนวณออ กมาแล้ว ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าเงินทุน หรือสินเชื่อสำหรับธุรกิจ ห นี้ไม่ดี..สำหรับผมก็คือ ห นี้ที่สร้างเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตัว เช่น ใช้จ่ายเพื่อ การบริโภค หรือรูดบัตรเครดิตจนลืมตัว ซื้ อของเพื่อตอบสนองกิเลสของตัวเอง

ซื้ อรถโดยไม่มีความจำเป็น ซึ่งตรงนี้เราสามารถเลือ กได้ว่า จะเป็นห นี้แบบไหน การพิจารณาและอ่านสาระสำคัญของสัญญา หรือสินเชื่อโดยละเอียด ก็ช่วยให้เรามีทางเลือ กได้ อีกทั้งเลือ กแหล่งเงินกู้ที่น่าเชื่อถือ เลือ กอัตราดอ กเบี้ยที่สมเหตุสมผล เลือ กค่างวด หรือวิธีการชำระคืนได้ ดังนั้น คนที่มีความพร้อมในการสร้างห นี้ จะพิจารณารายละเอียดเหล่านี้ เพื่อเลือ กห นี้สินที่เหมาะสมกับตัวเอง เพราะทุกอย่ างถูกไตร่ตรองมาตั้งแต่แรก

สำหรับคนที่ปัจจุบันเป็นห นี้แล้วจ่ายต่อไม่ไหว การปรับโครงสร้างห นี้ก็เป็นอีกวิธี ที่สามารถเลือ กทำ เพื่อลดภาระดอ กเบี้ยได้ รวมถึงการพูดคุยเพื่อประนอมห นี้ แต่ก็ควรหาสาเหตุด้วยว่า เพราะอะไรถึงจ่ายห นี้ไม่ไหว เพราะมันไม่จำเป็นตั้งแต่แรก เพราะเราสร้างห นี้ผิดประเภท

หรือเพราะผิดพลาดในเรื่องอื่นๆ ซึ่งเราเลือ กที่จะเรียนรู้ ปรับพฤติก ร ร มการเงิน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน ไม่ให้ตัวเอง ‘สร้างห นี้ที่เกินตัว’ ขึ้น มาอีกได้..ในอนาคต เห็น มั้ยว่าชีวิตเรามีทางเลือ ก ให้เรียนรู้และอยู่กับห นี้ อย่ างมีความสุขได้ตั้งแต่แรก

ที่มา Line Today, aanplearn