ดอ กไม้ไหว้พระ มีความหมาย หล าย คนยังไม่เคยรู้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ความหมายของดอ กไม้ที่นำไปไหว้พระในทุกๆ วัน กับบทความ ดอ กไม้ไหว้พระ มีความหมาย หล าย คนยังไม่เคยรู้ ไปดูกันว่าดอ กไม้แต่ละชนิดนั้น มีความหมายอย่ างไรบ้าง

หากพูดถึงการบูช าพระ สิ่งหนึ่งที่จะข า ดไม่ได้เลยก็คือ ‘ดอ กไม้’ อย่ างที่เรามักจะได้เห็นกันต ามวัดวาอาราม หรือแม้แต่ในบ้านของเราเองที่มักจะมีดอ กไม้เป็นส่วนหนึ่งบนโต๊ะหมู่บูช า ซึ่งดอ กไม้แต่ละชนิดก็มีความสวยงามและความหมายที่แตกต่างกันออ กไป

ดอ กไม้บูช าพระ คือ การไหว้พระสิ่งที่ข า ดไม่ได้เลย ดอ กไม้ ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความสดชื่นแจ่มใส และรุ่งเรือง การถวายดอ กไม้ส่วนใหญ่จะใช้ดอ กไม้สด เพราะการใช้ดอ กไม้เหี่ยวแห้งเป็นนิมิตความหมายแห่งความหดหู่ใจ และความเสื่อมโทรม

แต่นั้นก็เพียง ค ว า ม เ ชื่ อ ของคนที่สืบทอ ดกัน มา นอ กจากนี้ยังมี ค ว า ม เ ชื่ อ อีกมากมายที่เกี่ยวกับการเลือ กดอ กไม้แต่ละชนิดมาถวายหรือบูช าพระด้วยค่ะ ซึ่งมีดังนี้

โดยส่วนใหญ่แล้วดอ กไม้ที่นำมาบูช าพระจะมีความหมายถึงความเจริญก้าวหน้า ความสุขสงบ และความดี สำหรับดอ กไม้ที่คนนิยมนำมาบูช าพระมีดังนี้

ดอ กบัว อีกหนึ่งดอ กไม้ที่นิยมนำไปไหว้เพราะ เนื่องจากความหมายของดอ กบัวคือ จะพบแต่ความสำเร็จ ดอ กบัวนั้นถือได้ว่าเป็น ดอ กไม้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าและเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์

ดอ กดาวเรือง จะพบแต่ความเจริญรุ่งเรือง จะช่วยส่ งเสริมให้ก้าวหน้าในชีวิตด้านการงานจะพัฒนาต่อไปได้ด้วยดี มีเงิน มีทองได้ใช้

ดอ กมะลิ จะทำให้พบแต่ความสุข ความสดชื่น การถวายดอ กมะลิซ้อนหรือถวายมะลิลา ก็จะช่วยเสริมสร้างในด้านทำให้สมาชิกคนในบ้าน มีความบริสุทธิ์ มีความรักกลมเกลียวกัน และความคิดถึงแก่บุคคลใดๆไป

ดอ กพุดต าน หรือบางคนจะเรียกกันว่าเป็นดอ กไม้สามสี ซึ่งหมายถึงความพร้อมไปด้วยยศฐาบรรดาศักดิ์ และเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง ความมั่งคั่ง ทางด้านยศศักดิ์

ดอ กเข็ม เป็นดอ กไม้ที่จะทำให้สมองมีความปลอ ดโปร่ง เกิดเป็นความคิด มีความฉลาดความคิดเฉียบข า ด สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้อย่ างดี

ดอ กกล้วยไม้ จะทำให้พบแต่ความสำเร็จในชีวิต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงมิตรภาพความงดงามและความบริสุทธิ์ ความสำเร็จในหน้าที่ของการงาน การเงิน ความรัก ครอบครัวก็จะดีในทุกๆด้าน

ค ว า ม เ ชื่ อ เพิ่มเติม

บุคคลใดบูช าด้วยดอ กไม้ที่มีสีสวย เช่น บูช าพระด้วยดอ กไม้พลาสติก หรือ ดอ กไม้ประดิษฐ์ ต่อไปในภายหน้าผู้นั้นจะได้อะไรก็ล้วนแต่มีรูปร่างลักษณะดีมีรูปสวย แต่คุณภาพไม่ดี ดังสุภาษิตว่า ‘สวยแต่รูป จูบไม่หอม’

บุคคลใดบูช าพระด้วยดอ กไม้มีกลิ่นหอม ต่อไปในภายหน้าผู้นั้นจะได้อะไรก็ล้วน มีคุณภาพดี แต่รูปร่างลักษณะไม่สวย ไม่งดงาม ดังสุภาษิตว่า ‘ถึงรูปชั่ วตัวดำแต่น้ำใจดี’

บุคคลใดบูช าพระด้วยดอ กไม้กำลังสดชื่น ต่อไปในภายหน้าผู้นั้นจะได้อะไรก็ล้วนแต่เป็นของใหม่ๆ ไม่ต้องใช้ของที่ผู้อื่นใช้แล้ว

บุคคลใดบูช าพระด้วยดอ กไม้ที่บอบช้ำเหี่ยวแห้ง ต่อไปในภายหน้าผู้นั้นจะได้อะไรก็ล้วนแต่เป็นของเก่าๆ เหี่ยวๆ แห้งๆ เป็นของที่ผ่าน มือผู้อื่น มาแล้ว

นอ กจากนี้

สำหรับดอ กไม้บูช าที่แห้งเหี่ยว ไม่ว่าจะเป็นดอ กไม้ที่ถวายหิ้งพระ หรือโต๊ะหมู่บูช า ทั้งที่เป็นแบบพวงมาลัย หรือ ดอ กบัว ดอ กกล้วยไม้ที่ถวายในแจกัน ไม่ควรนำไปทิ้งถังขยะ ควรนำไปลอยที่แม่น้ำ โดยตั้งจิตกล่าวว่า ข้าแต่พระแม่คงคาบัดนี้ ข้าพเจ้าชื่อ…………………นามสกุล…………………ได้นำดอ กไม้บูช าที่หิ้งพระที่บ้านของลูกซึ่งเหี่ยวเฉาแล้ว มาทำการจำเริญที่แม่น้ำ ( หรือลำคลอง ) แห่งนี้ ขอพระแม่คงคาทรงโปรดอนุญาตให้ลูกได้ทำการจำเริญพวงมาลัย ดอ กไม้ เหล่านี้ด้วยเถิด หากไม่สะดวกที่แม่น้ำ ก็อาจนำไปวางไว้โคนต้นไม้ก็ได้ โดยทำการขออนุญาตพระแม่ธรณีก่อนเช่นกัน

ที่มา postsod, newsliveone, parinyacheewit