ผลจากก ร ร ม เก่า เก็บเงินไม่อยู่ แก้ด้วย 4 สิ่งนี้ ชีวิตจะดีขึ้น

หากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำอะไรก็ล้มเหลวตลอ ด ทำอย่ างไรก็ไม่มีวันลืมต าอ้าปากได้ เป็นเพราะอะไรนั้น วันนี้เราจะพาคุณไปหาเหตุผลกับบทความ ผลจากก ร ร ม เก่า เก็บเงินไม่อยู่ แก้ด้วย 4 สิ่งนี้ ชีวิตจะดีขึ้น ไปดูกันว่าคุณจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อที่จะให้ชีวิตของคุณและครอบครัวของคุณนั้นดีขึ้น

หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่มักมีปัญหาเรื่องเงินๆทองๆ มีห นี้สินเยอะ และไม่มีโอ กาสได้เก็บเงินออมอ ย่ า งคนอื่นเขาเสียที ไม่ว่าจะเพราะรายจ่ายที่มากกว่ารายรับเสมอ หรือไม่ก็มีเรื่องจำเป็นต้องใช้เงินบ่อยๆจนทำให้เงินในกระเป๋าติดลบในทุกเดือน สำหรับเรื่องนี้คนโบราณเชื่อกันว่าอาจเป็น

เพราะก ร ร มเก่าที่ส่ งผลให้เราทำมาหากินลำบาก ไม่ว่าจะทำการอะไรก็ติดขัดไปทุกอ ย่ า ง แต่ก็มีคำแนะนำที่จะช่วยบรรเ ท าเ ค ร า ะห์ก ร ร มเก่าที่ว่านี้ได้บ้าง ด้วยการทำบุญ 4 อ ย่ างนี้

1 ทำป้ายบอ กทางหรือซุ้มประตูวัด เป็นการบอ กบุญให้กับผู้อื่นแล้วเราก็จะได้บุญที่ช่วยส่ งต่อบุญและทำความดีจากการทำบุญด้วยวิธีนี้ได้ด้วย

2 ใส่บาตรด้วยข้าวส าร ให้เราเลือ กใช้ข้าวส ารชนิดที่ดีที่สุด แบ่งใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดปากถุงเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วนำไปถวายทำบุญ การทำบุญด้วยข้าวส ารเชื่อกันว่าจะทำให้มีกินไม่อ ดอย า กและช่วยให้ทำมาหากินได้คล่องขึ้น ช่วยให้เก็บเงินอยู่ไม่รั่วไหลออ กไปหมด

3 ให้ทำบุญด้วยข้าวส ารเป็นกระสอบ โดยให้มีน้ำหนักข้าวส ารที่มากกว่าน้ำหนักตัวของเรา +1 กก. เช่น หากเราหนัก 50 กก. ก็ให้ทำบุญด้วยข้าวส าร 51 กก. เป็นต้น คนโบราณเชื่อว่าหากขัดสนเรื่องเงินทองบ่อยครั้งอาจเป็นเพราะช าติที่แล้วเราได้ติดห นี้คนอื่นเอาไว้

การทำบุญด้วยข้าวส ารเท่าน้ำหนักตัวจะช่วยแก้เรื่องนี้ได้ ทั้งนี้ หากไม่สามารถทำบุญได้หมดภายในครั้งเดียวก็สามารถเก็บเอาไว้ทำต่อได้โดยควรให้หมดภายใน 3 เดือน

4 ทำบุญด้วยสิ่งที่ทำให้สูงขึ้น ให้ถวายเก้าอี้ ตั่ง เตียง หรือ เสื่อ สิ่งของจำพวกอาสนสงฆ์ หรือสร้างถนน สะพาน ให้กับวัด จะช่วยให้เราเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและการประกอบอาชีพขึ้นได้

การทำบุญด้วย 4 วิธีนี้ เหมาะกับผู้ที่รู้สึกว่าติดขัดเรื่องเงินบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะลงทุนทำอะไรก็เหมือนมีอะไรคอยขัดขวางตลอ ด อาจเป็นเพราะสิ่งที่มองไม่เห็นคอยขวางทางอยู่ ให้เราหมั่นทำความดีเอาไว้เพื่อเป็นการสร้างก ร รมใหม่ให้ดีและหนุนกร ร มเก่า เปลี่ยนจากหนักเป็นเบาจะช่วยทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นต ามลำดับรวมทั้งเรื่องการเงินก็จะดีขึ้นด้วย

ที่มา krustory