ย ามชีวิตตกต่ำ บารมีพ่อแม่ช่วยลูกได้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดบารมีพ่อแม่ กับบทความ ย ามชีวิตตกต่ำ บารมีพ่อแม่ช่วยลูกได้ ไปดูกันว่าทำไมบารมีพ่อแม่ถึงช่วยเราได้เสมอ

ในชีวิตของคนเรานั้นต่างต้องพบเจอเรื่องราวต่างๆมากมายที่เข้ามาในชีวิตของเรา มีความแตกต่างกันในแต่ละเรื่อง บางคน มองว่าเป็นเรื่องเล็ก บางคน มองว่าเป็นเรื่องใหญ่ หล า ยคน มีทางออ กที่ไม่เหมือนกัน หากว่าชีวิตของคุณพบเจอ กับเรื่องราว พบเจอ กับอุปสรรคที่มากมายเข้ามานั้น หาทาออ กไม่เจอ มืดทั้งแปดด้าน ควรมีสติและอย่ านึกคิดทำ ล า ยตัวเองในสิ่งที่ไม่ดี เพราะจากที่มืดไปแล้วก็จะยิ่งทำให้มืดไปใหญ่

ให้ตัวท่านตั้งสติ ตั้งสัจจะให้แน่วแน่ พร้อมทั้งขอละและลดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหล า ย หมั่นทำการสร้างบุญไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้อยใหญ่เพียงไหน ทำจิตใจของตัวท่านเองให้ผ่องใสมากที่สุดเท่าที่ตัวเรานั้นจะสามารถทำได้ ตั้งจิตของตัวท่านเองให้น้อมระลึก ถึงในเรื่องของความรัก ความเมตต าอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่เป็นบิดามารดา เพราะท่านทั้งสองเป็นสิ่งศั ก ดิ์ สิ ท ธ์อันยิ่งใหญ่ที่สุดของลูกๆทั้งหล า ย ที่จะสามารถอำนวยพรอันยิ่งใหญ่ได้ โดยที่ไม่ต้องวิ่งหาพรใดๆจากที่ไหนเลย ทั้งที่ท่านยังอยู่ เป็นพระพรหม เป็นเทวดาที่มีล ม ห า ย ใจ เป็นเทวดาประจำตัวที่คอยดูแลปกปักตัวท่าน

ช่วย าตัวท่านให้มีสตินึกคิด ให้มีปัญญา พาตัวท่านออ กมาจากที่มืด ให้พ้นจากอุปสรรคทั้งหล า ย และสิ่งที่ตัวท่านควรทำนั่นคือ ถอยออ กมาจากสิ่งที่ไม่ชอบ ถอยออ กมาจากสิ่งที่ทำให้ไม่มีความสุข ถอยออ กมาจากเรื่องที่ทำให้ขุ่นใจ ถอยออ กมาจากวงเวียนต่างๆ ให้อโ ห สิ ก ร ร มต่อ กัน ก็นับว่าเป็นบุญมากแล้วในช าตินี้

ที่มา san-sabai, postsod