วันที่ชีวิตตกต่ำ ไม่เหลืออะไร จะมีสักกี่คนที่ยังอยู่กับคุณ

หากวันี้เป็นวันที่คุณนั้นจนที่สุดในชีวิต คนรอบๆ กายคุณ เขายังจะอย ากรู้จักกับคุณอยู่บ้างไหม วันนี้เราก็มีข้อคิดดีๆ มาเตือนใจคุณ กับบทความ วันที่ชีวิตตกต่ำ ไม่เหลืออะไร จะมีสักกี่คนที่ยังอยู่กับคุณ ไปดูกันว่าบทความนี้ให้ข้อคิดกับชีวิตของคุณมากเพียงใด

ใน ย า ม ที่ชีวิตคุณขาลง จะมีสักกี่คนที่ อ ย า ก รู้จักคุณ ( เ ตื อ นใจได้จริง ) ชีวิตของคนเราเราจำเป็นต้องอยู่กับคนหลากหล า ยประเภท ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโ ล กใบนี้ แต่ การมีคนที่อยู่เคียงข้าง

คุณจะรู้ได้ อย่ างไรว่าเขามีความจริงใจและเขามีความห่วงใยคุณ อย่ างแท้จริงหากคุณยังไม่เคย ต ก ต่ำและอับจน ตัวคุณเองรู้จักคนเยอะมากแค่ไหน ถ้าหากว่ารู้จักคนเยอะมาก

คุณเคยลองถามตัวเองแบบนี้ไหมว่าถ้าหากว่าในเวลาที่ตัวคน ต ก อับ ไม่มี เ งิ น ใครบ้างที่จะอยู่ข้างๆคุณ คนที่เขาอย ากรู้จักคุณจริงๆจะเหลืออยู่สักกี่คน

คนที่คอยช่วยเหลือคุณ คนที่เป็นเพื่อน เป็นกำลังใจที่จะอยู่เคียงข้างกัน จะมีอยู่สักกี่คนคุณอย่ าเพิ่งบอ กว่าคุณรู้จักคน มากมาย หากตัวคุณเองยังไม่เคย ต ก อับยังไม่เคยจนมุม

อย่ าบอ กใครต่อใครว่าคุณมีคนรัก คนช่วยเหลือมากมายหากคุณ ยังไม่เคย ผ่ า น จุดที่ลำบากในชีวิตในเวลาที่คุณมีปัญหา มันไม่แน่เสมอว่าคนเรานั้นจะคอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพื่อน…

จงเน้นที่คุณภาพอย่ าเน้นที่ปริมาณ เหมือนคุณขับรถบรร ทุ ก มันฝรั่งไปมาเต็มลำรถมิสู้คุณค่าของ ไข่มุกราตรี หรือ เพชรงามในมือเพียงเม็ดเดียวฉันมีแอบเปิ้ลอยู่หนึ่งลูก

จะแบ่งปันกันอย่ างไรแบ่งให้เธอครึ่งหนึ่งนี่คือ.. น้ำใจจากมิตรสห า ย ฉันกินหนึ่งคำที่เหลือให้เธอนี่คือ.. ความรักของหนุ่มสาว

ฉันไม่ได้กินสักคำให้เธอทั้งลูกนั่นคือ พ่อและแม่ฉันเก็บซ่อนไว้ แล้วบอ กกับใครๆ ว่าหิวจังเลยมีอะไรให้กินไหม นี่คือ คนในสัง ค ม

วันไหนช ายหนุ่ม ‘ จน ‘ จึงรู้ว่าหญิงคนไหนรักคุณจริงวันไหนหญิงสาว ‘ ไม่สวย ‘ จึงรู้ว่าช ายคนไหนจะอยู่เคียงข้างวันไหนที่คุณทำอะไร

‘ น่าอับอาย ‘ จึงรู้ว่าใครจริงใจกับคุณเคียงข้าง ไม่ใช่เพราะคุณมี เ งิ น ฉันจึงต าม ติ ด ถนอม รั ก ษ า ไม่ใช่เพราะคุณสวยผมจึงห่วงใยใส่ใจสิ่งที่หลงเหลือ

เมื่อเวลา ผ่ า น ไป ไม่ใช่ท รั พ ย์สิน เ งิ น ทองไม่ใช่รูปโฉมความงาม แต่.. เป็นความจริงใจคืนผันวัน ผ่ า น อาจไม่ผูกพันไม่ควรรู้จักแต่หน้า แต่.. ควรรู้ใจ

ที่มา 108resources