เวลาทานข้าวหล า ยคนชอบทำ ลวกช้อนส้อม ก่อนทาน ควรรู้ไว้

วันนี้เราจะพาคุณไปดูเหตุผลที่คุณหล า ยคนนั้นเข้าใจผิดกันเป็นเวลานานหล า ยปี กับ เวลาทานข้าวหล า ยคนชอบทำ ลวกช้อนส้อม ก่อนทาน ควรรู้ไว้ ไปดูกันว่าแท้ที่จริงแล้วการลวกช้อนส้อมก่อนทานข้าวนั้นดีจริงๆ หรือเปล่า

เวลาที่เราไปรับประทานอาหาร ต ามศูนย์อาหารที่อยู่บนห้างสรรพสินค้า หรือโรงอาหาร มักจะเห็นหม้อต้มน้ำ ไว้สำหรับจุ่มช้อนส้อม เพื่อทำความสะอาดก่อนรับประทาน แต่ในความเป็นจริงแล้ว อาจจะยิ่งได้รับสิ่งสกปรกมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้ ทางกรมอนามัย ได้ยืนยัน

ถึงการนำช้อนส้อม ไปลวกในหม้อต้มน้ำร้อนต ามศูนย์อาหาร ว่าสามารถทำให้เรามีโอ กาสได้รับ เ ชื้ อ โ ร ค และ แ บ ค ที เ รี ย ได้มากขึ้น เนื่องจากหม้อต้มน้ำต ามศูนย์อาหารส่วนใหญ่ จะมีอุณหภูมิอยู่แค่ 40-50 องศา ซึ่งความร้อนที่สามารถจัดการกับ เ ชื้ อ โ ร ค ได้นั้น ต้องสูงถึง 80-90 องศา

ดังนั้นการนำช้อนส้อม ไปจุ่มลงในหม้อน้ำร้อน ก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มจำนวน เ ชื้ อ โ ร ค และอาจจะเข้าไปทางระบบทางเดินอาหาร จนเป็นสาเหตุให้เกิด โ ร ค ท้ อ ง ร่ ว ง ได้นั่นเอง ปัจจุบันต ามห้างสรรพสินค้า ที่มีศูนย์อาหารจึงมีการติดเทอร์โมมิเตอร์ไว้

เพื่อใช้ในการควบคุมอุณหภูมิน้ำให้ได้ในระดับที่มีความร้อน มากพอที่จะสามารถจัดการกับ เ ชื้ อ โ ร ค ได้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการบริการให้กับลูกค้า และหากจำเป็นที่จะต้องใช้หม้อต้มน้ำ สำหรับใช้ในการทำความสะอาดให้กับช้อนส้อมจริงๆ เราก็ควรเลือ กภาชนะที่ได้มาตรฐาน นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ได้แนะนำไว้ดังนี้

1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการลวกช้อนส้อม ควรจะเป็นแสตนเลส และสามารถตั้งอุณหภูมิ กำหนดได้เอง อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 80-90 องศาเซลเซียส รวมถึงมีการป้องกันไฟฟ้ารั่ว หรือดูด

2 ไม่ควรใช้ภาชนะต้มน้ำที่มีลวดล า ย หรือทาสีไว้ เพราะอาจมีส่วนผสมของตะกั่ว ซึ่งสามารถสล า ยตัวได้เมื่อถูกความร้อน

3 ไม่ควรใช้หม้อหุงข้าวประเภทที่เคลือบผิวภาชนะด้วยเทฟลอน เซรามิค เพราะเสี่ยงต่อ การได้รับ ส า ร โลหะจำพวกตะกั่วและโครเมียม

4 หม้อสำหรับลวกควรมีการดูแลเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อยๆ ไม่ใช้น้ำเดิมซ้ำๆ

3 ขั้นตอนในการล้างช้อนส้อมให้สะอาดแบบง่ายๆ

1 ให้เอาเศษอาหารที่ติดอยู่กับช้อนส้อมออ กให้หมดก่อน

2 จากนั้นก็ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ ย า ล้างจานต ามปกติ แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง

3 สุดท้ายให้นำช้อนส้อมไปต ากแดดให้แห้ง หรือจะใช้วิธีอบด้วยความร้อนก็ได้ เพื่อ กำ จั ด เ ชื้ อ โ ร ค

ที่มา : bitcoretech