10 วิ ธีตอบแทนพระคุณพ่อแม่ ทำแล้วชีวิตดี มีความเจริญรุ่งเรือง

วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีการตอบแทนทดแทนพระคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูคุณมาตั้งแต่ยังเด็กจนเติบโต กับ 10 วิ ธีตอบแทนพระคุณพ่อแม่ ทำแล้วชีวิตดี มีความเจริญรุ่งเรือง ไปดูกันว่าการตอบแทนพระคุณพ่อแม่นั้นจะสามารถทำได้อย่ างไร เพื่อให้ชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรือง มีเงินทองใช้ไม่ข า ดมือ

1) สร้างคุณงามความดีให้กับตนเอง ซึ่งวิธีนี้ถือได้ว่าเป็นวิธีการใช้ห นี้ตนเองได้มาก ตัวเรานั้นพ่อเป็นผู้ให้หัวใจมาแต่กำเนิด แม่อยู่ในตัวให้เนื้อหนังคอยปกป้องดูแลตั้งแต่อ้อนแต่ออ ด หาข้าวให้กิน หาเสื้อผ้าให้ใส่ ดูแลทะนุถนอมอย่ างดีที่สุด บางคนไม่ได้ให้ความสำคัญกับผู้ที่เป็นพ่อแม่ พูดจาไม่ดีใส่ สิ่งเหล่านี้จะเป็นกงก ร ร มกงเกวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบสิ้น

2) ท่านไหนที่คุณพ่อหรือคุณแม่ จากไปแล้ว หมั่นทำบุญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้ท่าน ทำบุญด้วยการเจริญก ร ร มฐานและอุทิศส่วนกุ ศลไปให้ การกระทำเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการทำบุญที่ได้บุญมากที่สุด ทั้งฝ่ายคนเป็นผู้ให้และฝ่ายผู้รับ

3) ผู้ใด ก็ต ามที่คุณพ่อและคุณแม่ยัง มีชี วิ ตอยู่ หาเวลากลับไปหาท่าน กราบเท้าขอพรจากท่าน พรที่เราได้จากท่านทั้งสองนั้นเป็นพรที่ประเสริฐที่สุด จะได้มั่งมีศรีสุข ผู้ที่เคยพูดไม่ดีทำสิ่งที่ไม่ดีไว้กับท่าน ให้นำเทียนแพไปกราบขออโหสิก ร ร มหลังเท้า เพื่อเป็นการขอ ข ม า ลาโ ท ษกับสิ่งที่เคยได้กระทำลงไป

4) ฝากท่านให้สอนลูกหลานอย่ าคิดไม่ดี กับพ่อแม่เลย แค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดี ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราทำมาหากินไม่ขึ้น ควรถอนคำพูด ไปขอส มา ลาโ ท ษ แล้วมาเจริญก ร ร มฐาน

5) คนบางคนลืมพ่อแม่ ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ให้ความสำคัญ พูดไม่ดี เถียง พ่อแม่ ขอให้ท่านสอนตัวเองรวมทั้งสอนลูกหลาน อย่ า เถียง พ่อแม่ อย่ าคิด ไม่ ดี เพราะไม่อย่ างนั้นจะไม่ก้าวหน้าในการใช้ชีวิต มีแต่ถอยหลังไปเรื่อย

6) ผู้ที่มีบุญมีวาสนาจะกตัญญูกับพ่อแม่ คนพูดจาไม่ดี นั่งก ร รมฐานเป็นร้อยปีก็ไม่ได้อะไรกลับมา หากยังมีนิสัยเหล่านี้อยู่ คิดไม่ดี กับพ่อแม่ พูดไม่ ดี กับพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ กับพี่กับน้อง ให้เอาน้ำไป 1 ขัน เอาดอ กมะลิโรย กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โยโทโส อันว่าโ ท ษทั ณ ฑ์ใด

ความ ผิ ด อันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอให้คุณพ่อคุณแม่ คุณปู่คุณย่ า คุณต าคุณย าย คุณพี่คุณน้อง อโหสิก ร ร มให้ด้วย แล้วเอาน้ำรดมือรดเท้า ฯ

7) จำเอาไว้เมื่อมีครอบครัวอย่ าลืมที่จะกลับไปหาพ่อแม่ ถึงวันว่างเมื่อไหร่กลับไปหา ซื้ อของอร่อยๆไปให้ท่าน พาไปเที่ยวสร้างความสุขสร้างรอยยิ้ม

8) ชื่อที่พ่อแม่เป็นผู้ตั้งให้มีความเป็น ม ง ค ล ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยน

9) สิ่งของที่พ่อแม่หรือปู่ย่ า ต า ย ายให้ เก็บเอาไว้ให้ดี อาจจะเป็นสิ่งของที่เรามองว่าไม่มีค่าอะไร แต่สิ่งนั้นเต็มไปด้วยความรัก ความหวังดี เก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกอย่ าเอาไปทิ้งขว้าง

10) ถ้าต้องการเจริญก้าวหน้า ขอฝากไว้ด้วย คนเรามี 2 ก้าว จะก้าวขึ้นหรือก้าวลงดำน้ำไม่โผล่ ก้าวลงมันง่ายดี ก้าวขึ้นมันต้องย าก ของที่ไม่ดีมันง่าย ไหลไปต ามที่ต่ำ นี่บอ กสอนลูกหลาน ต้องการจะบรรจุงานไม่ต้องไปวิ่งเต้น ดูลูกเสียก่อน กุศลเพียงพอหรือเปล่า ต้องเพิ่มกุศล

ที่มา : postsod