3 วิ ธีรับมือ เมื่อสามีนอ กใจ มีคนอื่น

วันนี้เราอย ากที่จะแนะนำวิธีการรับมือ เมื่อสามีแอบมีใจหรือนอ กใจมีคนอื่นไปแล้ว กับบทความ 3 วิ ธีรับมือ เมื่อสามีนอ กใจ มีคนอื่น ไปดูกันว่าวิธีที่จะทำให้ชีวิตครอบครัวกลับมาเป็นดั่งเดิมนั้นสามารถทำได้อย่ างไร

1 ลดอารมณ์ร้อนลง – เมื่อคุณรู้ว่าสามีนอ กใจ อารมณ์ของคุณอาจพร้อมระเบิดอย่ างรุนแรงได้ ณ

เวลานั้น ความคิดความรู้สึกของคุณอาจฟุ้งซ่านได้ คุณจะรู้สึกโ ก ร ธ หดหู่ เศร้าหมอง และอาจหมดหวัง ลองปลีกตัวแยกออ กมาจากสามี หากทำได้ให้หาคน มาดูแลลูก ๆ แทน ใช้โอกาสนี้ไปพักผ่อนในที่ ๆ เงียบสงบแล้วคิดทบทวนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น หากคุณไม่อย ากไปคนเดียว ก็ไปกับครอบครัว เพื่อน หรือผู้นำทางศาสนาของคุณก็ได้ เพื่อที่คุณจะได้รับฟังแต่แง่คิดดี ๆ ที่จะช่วยให้คุณคิดใคร่ครวญทุกสิ่งทุกอย่ างด้วยสติ

2 อย่ าทำอะไรออ กไปเพราะความโมโห – ทันทีที่คุณรู้ว่าสามีกำลังนอ กใจ คุณคงโ ก ร ธมาก

และบ่อยครั้งที่คุณผู้หญิงจะทำอะไรรุนแรงและพูดจาทำร้ า ยจิตใจสามีตัวดีที่ทำร้ า ยจิตใจคุณได้อย่ างเ ลื อ ดเย็น แม้ว่าอาจฟังดูไม่ง่ายนัก แต่อย ากให้เลี่ยงคำพูดที่จะทำร้ า ยจิตใจซึ่งกันและกัน หรือแม้แต่การเข้าไปทำร้ า ยร่างกาย จะยิ่งทำให้เรื่องมันแย่ไปกันใหญ่ แล้วหากคุณเลือ กที่จะตอบโต้เขา ทำร้ า ยเขาต่อหน้า จะยิ่งย ากที่จะรั ก ษ าชีวิตคู่ไว้ได้ หากคุณควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวช าญช่วยหาทางระบายความโ ก ร ธอย่ างถูกวิธี เช่น ออ กกำลังกายอย่ างหนัก

3 ประเมินสถานการณ์ – เพื่อให้ชีวิตรักของคุณไม่ล่มสล า ยไปตลอ ดกาล คุณควรรู้ถึงระดับความลึกซึ้งของ ความสัมพันธ์นั้นของสามี ว่าเป็นแค่ความสัมพันธ์ชั่ วข้ามคืน หรือเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาจากความเป็นเพื่อน ความสัมพันธ์ชั่ วข้ามคืนดูจะยอมรับได้ง่ายกว่าการนอ กใจไปมีอะไรกับเพื่อนของตัวเอง

โดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าสามีคุณปันใจไปรักผู้หญิงอื่น แต่หากเขาพย าย ามจะจบความสัมพันธ์นั้น ให้ลองถือเสี ยว่านี่เป็นโอกาสที่คุณยังสามารถรั ก ษ าชีวิตคู่เอาไว้ได้ หลังจากที่ข้ามผ่านช่วงเวลาตกใจและอารมณ์ผิดหวังเศร้าหมองจากที่ทราบข่าวร้ า ยนี้แล้ว เราอย ากให้คุณทำต ามวิธีของเราดู เพื่อให้คุณรั ก ษ าชีวิตคู่ของคุณและเริ่มต้นกันใหม่อย่ างหวานชื่นอีกครั้ง ครองชีวิตคู่อย่ างไรเมื่อสามีมีชู้

เริ่มต้นรั ก ษ าชีวิตคู่:

1 ให้อภั ยคู่ของคุณ มันอาจทำย ากแต่คุณต้องทำเพื่อให้ชีวิตคู่ดำเนินต่อไป และลองไว้ใจเขาได้อีกสักครั้ง ขอให้เข้าใจว่าให้อภั ยไม่ใช่การลืม ทั้งสองฝ่ายต้องรู้ว่าการที่จะลืมเรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลา ความพย าย าม และคำมั่นสัญญาจากใจ

2 เผยความรู้สึกของคุณให้สามีฟัง ให้เขารับรู้ว่าคุณอย ากรั ก ษ าชีวิตคู่มากแค่ไหน และให้เขารู้ว่าคุณเ จ็ บ ป ว ดกับเรื่องนี้มาก แต่ก็พร้อมที่จะให้อภั ยหากเขาสัญญาว่าจะหยุดความสัมพันธ์ไม่ดีเหล่านั้นทั้งครั้งนี้และที่ผ่าน มาทั้งหมด

3 ปรึกษาที่ปรึกษาชีวิตคู่ ลองขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวช าญที่จะช่วยคุณสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นจะ ได้ไม่ต้องจบด้วยการหย่ าร้างได้ แต่ที่ปรึกษาก็อาจช่วยให้คุณผ่านพ้นปัญหาเรื่องนี้โดยการหย่ าร้างได้เช่นกัน

ที่มา th.theasianparent, kapook999