6 นิสัย เพิ่มความสวย มีเสน่ห์ดึงดูด มีคุณค่าของผู้หญิง ที่ผู้ช ายต ามหา

วันนี้เราจะสาวๆ ที่อย ากจะมีความรัก ไปสร้างนิสัย เปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อที่จะได้เจอกับผู้ช ายดีๆ สักคน กับบทความ 6 นิสัย เพิ่มความสวย มีเสน่ห์ดึงดูด มีคุณค่าของผู้หญิง ที่ผู้ช ายต ามหา ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

ถึงแม้ว่าความเฟรนด์ลี่ เข้ากับคนได้ง่ายจะสร้างบรรย ากาศและน่าเข้าหาได้ แต่หากคุณวางตัวได้ไม่ดีเพียงพอ คนที่เข้ามาก็อาจจะไม่ค่อยอย ากคบหาคุณมากเท่าที่ควร

ดังนั้น ลองมาปรับเสน่ห์ของคุณกันใหม่ต ามนี้ เพื่ออัพเกรดให้ตัวคุณเองดูแพงขึ้นจนใครๆ ก็อย ากเข้าหา ซึ่งจะต้องทำอย่ างไรบ้างนั้น ต ามไปดูพร้อมๆ กันเลยค่ะ

1 เป็นผู้หญิงที่จิตใจดีมีเมตต า และให้เกียรติคนอื่น

ผู้หญิงบางคนอาจมีความมั่นใจมากจนเกินไป จนทำให้ดูกล า ยเป็นคนหยิ่งไม่น่าเข้าหา ดังนั้น คุณต้องลดความเห็นแก่ตัวเพิ่มความใจดี และเพิ่มความเห็นอ กเห็นใจผู้อื่นเข้าไปด้วย เพราะถ้าหากคุณไม่ให้เกียรติคนอื่น นอ กจากคนอื่นจะไม่ให้เกียรติคุณแล้ว ยังทำให้คนภายนอ กมองคุณไม่ดีต ามไปด้วย

2 ผู้หญิงที่ดีต้องไม่นินทาคนอื่น

เริ่มจากการกระทำเล็กๆ ในสังคม ผู้หญิงโดยส่วนใหญ่คือเพศที่ชอบจับกลุ่มพูดคุยกัน ในบางกลุ่มสนทนา อาจมีเรื่องนินทาว่าร้ า ยคนอื่น ลักษณะการวางตัวแบบนี้จะทำให้คนภายนอ กมอง

ว่าคุณดูเป็นคนไม่ดี ไม่น่าเข้าหาและไม่น่าไว้วางใจได้ ดังนั้น จึงอย ากแนะนำให้ปล่อยผ่านกลุ่มสนทนาที่ชอบนินทาคนอื่น ไม่เข้าไปยุ่งหรือเดินเลี่ยงออ กมาเป็นดีที่สุด

3 เป็นคนดีต้องมีทั้งมารย าทและรู้กาลเทศะ

สำหรับข้อนี้ถือเป็นลักษณะโดยทั่วไปที่คนทุกคนต้องยึดถือ และปฏิบัติต าม เนื่องจากทุกสังคม ต่างมีวัฒนธรรมและมารย าทขั้นพื้น ฐานที่ต้องทำต ามกันอยู่แล้ว อย่ างน้อยๆ ก็เรื่องของคำพูด

ข้อแนะนำสำหรับผู้หญิงที่อย ากดูดีดูแพง ให้พูดคำว่า ‘ขอบคุณ’ และ’ขอโทษ’ ให้ชินปาก เชื่อได้เลยว่าคนนอ กที่ได้ฟังจะรู้สึกดี และมองเห็นมุมน่าสนใจ หรือความน่ารักในตัวคุณได้ไม่ย ากเลย

4 ไม่ต้องพูดทุกอย่ างที่คิด อะไรไม่ดีก็เก็บไว้ในใจ

เรื่องนี้นอ กจากจะเป็น มารย าททางสังคมที่ดีแล้ว ยังทำให้ผู้หญิงที่ยึดถือ และปฏิบัติต ามดูแพงมากขึ้นด้วย เพราะบางครั้งคุณก็อาจจะ ไม่สามารถควบคุมทุกอย่ างที่คิดได้ แต่จำไว้ว่าก่อนที่จะพูด หรือแสดงความคิดเห็นอะไรต้องผ่านการ กลั่นกรองก่อนเสมอ เพราะคำ พูดบางคำอาจทำร้ า ยความรู้สึกของคนฟังได้

แต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้คุณพูดแสดงความเห็นเลย แบบนั้นก็อาจจะทำให้คุณอึดอัดใจได้ ดังนั้น คุณต้องมองหาจุดกึ่งกลางระหว่างการเป็นตัวของตัวเองไปพร้อมๆ กับการคำนึงถึงจิตใจของคนรอบข้างควบคู่กันด้วย

5 พูดให้ตรง แต่ไม่ทำร้ า ยจิตใจคนฟัง

หล า ยคนอาจจะเข้าใจผิดว่า ผู้หญิงที่ดูแพงจะต้องพูดน้อย เรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ ต้องบอ กเลยอันที่จริงผู้หญิงที่ดูแพง คือ ผู้หญิง ที่ใช้คำพูดที่เหมาะสม ตรง ไม่อ้อมค้อมให้เสียเวลาในการสื่อสารกับผู้อื่น

แต่คำพูดตรงๆ ก็ต้องคำนึงถึงสถานการณ์และสภาพจิตใจ ของผู้ฟังด้วยเช่นกัน อย่ างในสถานการณ์ที่โดยพูดถึงด้วยคำไม่สุภาพ โดนล้อ คุณก็ไม่จำเป็นต้องทน แต่สามารถตอบกลับด้วยถ้อยคำสุภาพได้

6 ความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเอง คือสิ่งสำคัญ

ผู้หญิงที่มีบุคลิกที่ดี มีความมั่นใจในตัวเอง จะทำให้คุณมีจุดยืนเป็นของตัวเอง และน่าเข้าหาอย่ างมาก ซึ่งความมั่นใจนี้ สามารถ แสดงออ กได้ผ่านท่าทาง ทั้งการนั่ง ยืน เดิน หรือแม้กระทั่งคำพูด

ซึ่งบุคลิกภาพแบบนี้ สามารถฝึกฝนกันได้ และรับรองได้เลยว่าคุณจะสามารถสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบให้กับใครหล า ยคนได้อย่ างไม่ย ากเลยค่ะ

หากอย ากเป็นคนสวย ดูดี ดูแพง ไม่จำเป็นต้องมองหาเสื้อผ้า เครื่องประดับร า ค าสูง มาสวมใส่ เพียงแค่คุณปรับบุคลิกภาพ และเข้าหาคนอื่นด้วย วิธีการวางตัวอย่ างเหมาะสม เพียงเท่านี้ก็สามารถเพิ่มเสน่ห์ให้คุณสวย ดูดี และดูแพงได้แล้วค่ะ

ที่มา yimlamun