7 ข้อ การช าร์จมือถือ ที่คนส่วนใหญ่ ทำผิดกัน มาตลอ ด

วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีช าร์จมือถือที่คนส่วนใหญ่ ยังเข้าใจว่ามันคือวิธีการที่ถูกต้อง ทั้งๆ ที่ตัวคุณเองเข้าใจผิด กับบทความ 7 ข้อ การช าร์จมือถือ ที่คนส่วนใหญ่ ทำผิดกัน มาตลอ ด ไปดูกันว่า มีอะไรบ้างที่คุณนั้นเข้าใจผิด

มือถือเป็นเครื่องอุปกรณ์สื่อสา รที่ปัจจุบันนี้มักจะมีกันในทุกๆคน และมือถือในปัจจุบันนี้นอ กจากว่าจะนำไปใช้ในการพูดคุยสื่อส า รติดต่อแล้วนั้น ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้อย่ างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ข่าวส า ร การเรียนรู้สื่อออนไลน์ต่างๆ และอย่ างอื่นอย่ างมากมา ยแต่แน่นอนว่า

เมื่อเราได้ใช้มือถือในทุกๆวันนั้นจะต้องมีการช าร์จแบตมือถือกันด้วย เพื่อให้ได้มีการใช้งานในทุกๆวัน การช าร์จแบตนั้นหล า ยคน มองว่าเป็นเรื่องที่ปกติ เสียบปลั๊กต่อเข้ากับตัวมือถือแล้วทำการช าร์จแบต แต่คนส่วน มากมักจะมีวิธีการช าร์จแบตที่ผิดวิธี และวันนี้เราได้มีทั้ง 7 อย่ างที่คนส่วน มากใช้กัน หากใครที่ทำแบบนี้อยู่ให้เปลี่ยนวิธีดูซะ ไม่เป็นผลดีต่อมือถือของคุณเลย

1 ไม่ปล่อยให้แบตโทรศัพท์หมด

เชื่อได้ว่าหล า ยคนมักจะเคยเป็นที่มีการใช้งานแบตเตอรี่โทรศัพท์หมดไปจน 0 เปอร์เซ็นต์ ปล่อยให้เครื่องมือถือดับไปเอง ซึ่งพฤติก ร ร มเหล่านี้เมื่อเราทำบ่อยๆจะทำให้แบตเตอรี่ของคุณเสื่อมได้เร็วมากยิ่งขึ้น แนะนำว่าโทรศัพท์ของคุณมีแบตถึง 30 เปอร์เซ็นต์แล้วค่อยทำการช าร์จให้เต็มร้อยแล้วนำออ กมาใช้งานเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่โทรศัพท์ของคุณได้นาน มากยิ่งขึ้น

2 แบตสำรอง หรือที่เรียกว่า พาวเวอร์แบงค์

หล า ยๆคนที่ได้มีโทรศัพท์มือถือและคนส่วน มากก็มักจะพกแบตสำรองหรือที่เรียกกันว่า Power Bank เอาไว้ในการช าร์จแบตมือถือของคุณเวลาออ กไปข้างนอ ก แต่ถ้าหากว่าคุณมีการใช้แบตสำรองที่ไม่มีคุณภาพหรือที่ซื้ อมาในร า ค าถูกใช้ของไม่แท้ แบตสำรองเหล่านั้นเมื่อมีความร้อน มากๆเกิดเป็นความร้อนขึ้น มา จะทำให้เกิดเป็นประกาย ไ ฟ ซึ่งไม่ดีแน่ๆต่อตัวคุณรวมถึงมือถือของคุณด้วย

3 ช าร์จแบตแบบผิดวิธี

การช าร์จแบตมือถือแบบผิดๆวิธีการที่ถูกต้องนั้นก็คือจะต้องทำการเสียบปลั๊กที่เต้าเสียบอุปกรณ์ จากนั้นใช้สายมาต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือ ซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการไม่ทำให้กระ ตุ้นเกิดเป็นประ กาย ไ ฟขึ้น มา และการเสียบปลั๊กนั้นควรจะต้องดูดีๆว่าเสียบอย่ างสนิท ซึ่งนั่นจะเป็นความปลอ ด ภั ยและยังช่วยถนอมอุปกรณ์การใช้งานได้ด้วย

4 ไม่ใช้ที่ช าร์จแบตคุณภาพไม่ดี

การใช้ที่ช าร์จแบตคุณภาพไม่ดีหรือไม่ใช่ของแท้ไม่มีการยอมรับมาตรฐาน ซึ่งนั่นจะก่อให้เกิดผล เสียอย่ างแน่นอน จะทำให้โทรศัพท์มือถือของเราเสื่อมสภาพลงการใช้งานก็น้อยลงด้วย และสิ่งสำคัญเช่นกันก็ควรเลือ กใช้ปลั๊กไฟที่ตรงต ามมาตรฐานจะให้ผลดีเช่นกัน

5 ไม่ปิดโทรศัพท์ระหว่างช าร์จแบต

ในปัจจุบันนี้โทรศัพท์สมัยใหม่ถูกออ กแบบมาให้สามารถช าร์จแบตโทรศัพท์ไปด้วยพร้อมกับการเปิดโทรศัพท์มือถือไปด้วย ไม่จำเป็นที่จะต้องปิดมือถือในขณะที่ทำการช าร์จแบต

6 ไม่เล่นโทรศัพท์ ตอนช าร์จแบต

แน่นอนว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หล า ยๆคนมักจะทราบกันดีอยู่แล้ว แต่ก็ละเลยกันไปมองข้ามกันไป สิ่งสำคัญนั้นเวลาที่เราทำการช าร์จแบตโทรศัพท์มือถือไม่ควรที่จะเล่นโทรศัพท์ไปด้วย เพราะนั่นจะทำให้เกิดเป็นความร้อนสะสม จะต้องมีการช าร์จโทรศัพท์มือถือให้เสร็จก่อนแล้วจึงค่อยถอ ดปลั๊กออ กมาใช้งาน

7 ไม่ประหยัดโดยการใช้แบตไม่แท้

การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่แท้จ่ายเงินในร า ค าที่ถูกแล้วนำมาใช้กับสิ่งของในชีวิตประจำวันของเราที่เราใช้ในทุกๆวัน จะก่อให้เกิดปัญหาต ามมาได้ การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่แท้จะทำให้เสื่อมเร็ว โทรศัพท์พังได้ง่ายและไม่มีความปลอ ด ภั ยเลย

ที่มา hostingrc