7 คำพูดของพ่อแม่พูดกับลูกทุกวัน สร้างกำลังใจให้ลูกได้ดี

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ประโยคคำพูดของพ่อแม่ที่สร้างพลังบวกที่ดีให้กับลูกได้ กับบทความ 7 คำพูดของพ่อแม่พูดกับลูกทุกวัน สร้างกำลังใจให้ลูกได้ดี ไปดูฏันว่ามีคำพูดอะไรบ้าง

1 พ่อ กับแม่เชื่อมั่นในตัวลูกเสมอนะ

ช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น ความเปลี่ยนแปลงหล า ยๆอย่ างอาจเข้ามาจนพ่อแม่ ตั้งตัวไม่ติด ลูกอาจสูญเสี ยความมั่นใจในการตัดสิน ใจหรือลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หากใครเคยเจอปัญหา ลูกอยู่ในช่วงสับสนแบบนี้ลองถามตัวเองดูว่า ตนเอง เคยบอ กลูกแบบนี้บ้างมั้ย

2 พ่อ กับแม่ภูมิใจในตัวลูกมากนะ

มันอาจมีบางอย่ างที่ลูกทำให้พ่อแม่รู้สึกภูมิใจมาก เป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเป็นสุภาพบุรษ มีน้ำใจ หรือแสดงความสามารถพิเศษให้เห็นอยู่เสมอ พ่อแม่ทุกคนควรลองนึกดูดี ๆ ว่าจุดเด่นของลูกคืออะ ไร แล้วสิ่งใดที่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเขา ก็ใช้ช่วง เวลาดีๆบอ กให้ลูกได้รับรู้บ้างว่า ‘ พ่อ กับแม่ภูมิใจใน ตัวลูกมากน้อยแค่ไหน ‘ เพราะคำพูดเพียงไม่กี่คำนี้ มันจะเปลี่ยนเป็นพ ลั งและกำลังใจให้ลูกได้อย่ าง มหัศจรรย์เลยทีเดียว

3 พ่อ กับแม่ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็น

เมื่อลูกเริ่มโตขึ้น มากเท่าไหร่ เขายิ่งต้องการการยอมรับ จากพ่อและแม่มากขึ้นเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้วนั้นลูก มักจะพ ย าย ามทำทุกอ ย่ างเพื่อให้พ่อแม่ยอมรับในตัว เขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจ ในความรักวัยเด็ ก หรือ การกระทำต่าง ๆ ที่ลูกอาจมีพฤติกร รมเบี่ ย งเ บ น แม้พ่อแม่จะอยู่คอยดูอยู่ห่าง ๆ และการที่ลูกรู้ว่าพ่อแม่ ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็น และเลือ กแล้วนั้น แสดงให้เห็นว่า พ่อแม่ไม่ได้ละเลยแต่อย่ างใด อีกทั้งยังคงรักและเข้าใจ อยู่เสมอด้วย

4 ลูกเป็นคนดีดีของพ่อ กับแม่นะ

พ่อแม่ทุกคนควรทำความเข้าใจธรรมช าติของเด็ ก ก่อนว่า เด็ กทุกคนอย ากได้รับคำชมเชยและได้ยิน คำยืนยันจากพ่อแม่อีกสักครั้งว่า เขาเป็นลูกที่ดีพอ หรือไม่ ดังนั้นหากลูกเป็นเด็ กดี มีน้ำใจ น่ารักกับทุก คน พ่อแม่ก็ควรชมเชยลูกบ้างว่า ‘ ลูกเป็นเด็ก ดีของ พ่อและแม่มาก เพราะการที่เขาได้ยินคำพูดเหล่านี้ มันจะทำให้ลูกเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น และเป็น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วย

5 ลูกคือคนสำคัญของพ่อ กับแม่นะ

ในความเป็นจริงแล้ว ลูกคือคนสำคัญและคนพิเศษ สำหรับพ่อแม่ แต่จะมีสักกี่ครั้งที่พ่อแม่ได้บอ กให้ลูก รับรู้จากปากของพ่อแม่เองบ้าง เชื่อเถอะว่าหากได้ พูดให้ลูกรู้ สิ่งที่จะได้กลับมานั้น มันย่อมมีค่ามหาศาล มากกว่าเป็นไหนๆ เพราะนั่นคือสายใยความรักระหว่าง พ่อ แม่ และลูก ดังนั้นการกอ ดลูกแน่น ๆและบอ กว่า เขาสำคัญมากแค่ไหน มันจะเป็นความทรงจำที่คน เป็นพ่อ แม่ และลูกจะไม่มีวันลืมได้เลย

6 พ่อ กับแม่รักลูกมากนะ

แน่นอนว่าลูกคือ ดวงใจของพ่อแม่ แต่การที่ละเลย คำพูดง่ายๆและมีค่าขนาดนี้มันก็เป็นสิ่งผิดพลาด ที่ยิ่งใหญ่พอควร เพราะคนหล า ยคนไม่มีโอกาสที่ จะบอ กรักลูกในวินาทีสุดท้ายเลยด้วยซ้ำ ในทาง กลับกัน ไม่ว่าจะเป็นลูก หรือพ่อแม่ รวมไปถึงคน ทุกคน ก็ควรให้ความสำคัญกับความรักและคำพูด ไปพร้อมๆกัน ก่อนที่พ่อแม่จะไม่มีลูกให้บอ กรัก

7 พ่อ กับแม่สนับสนุนลูกเสมอนะ

พ่อแม่ทุกคนควรตระหนักอยู่เสมอว่า ลูกไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ลูก เพราะฉะนั้น อย่ าเอาลูกไปเปรียบเทียบ กับตัวเองสมัยเด็ กๆ บางอย่ างที่พ่อแม่ชอบ ลูกอาจ ไม่ชอบ มุมมองที่ต่างกันถ้าไม่เข้าใจกัน ก็อาจทำให้ มีปัญหากันได้ และถ้าหากเด็ กบางคนถูกบังคับมากๆ ก็จะรู้สึกว่าเขาไม่มีความเป็นส่วนตัว ไร้อิสระ ท้ อแ ท้ และไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ขณะที่บางคนโตมาใน ครอบครัวนักกฎหมาย แต่ต้องการเป็นนักเขียน หรือ บางคน มีความต้องการใช้ชีวิตอย่ างที่อย ากเป็น ไม่ว่า เขาจะเลือ กเป็นอย่ างไร หากสิ่งที่เขาตัดสินใจนั้นเป็น สิ่งที่ดี พ่อแม่ก็ควรสนับสนุนพวกเขา

ที่มา the-wayoflife