7 สิ่งรอบตัว กำลังบ่งบอ กให้เราควรเริ่มเก็บเงิน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตกับบทความ 7 สิ่งรอบตัว กำลังบ่งบอ กให้เราควรเริ่มเก็บเงิน ไปดูกันว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างกำลังเกิดขึ้น ที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องรู้จักเก็บออม

คนวัย ทำงา นกำลัง ใกล้ถึงจุดนี้เข้าไปทุกทีในอนาคตที่ธนาคารทั่วโลกจะให้ ด อ ก เบี้ยเงินฝาก 0 เปอร์เซนซึ่งในบ้านเรา ใกล้จุดนี้เข้าไปทุกทีแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่ างไรและต้องปรับตัวอย่ างไรในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน สรุปออ กมาเป็นข้อได้ดังนี้ยิ่งนับวันโลกของเราก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆ ปีคนบ่นเรื่องการเงินกัน มากบางคนใช้จ่าย ไม่คำนึงถึงถึงอนาคตข้างหน้าสักนิดเลยก็จะยิ่งลำบ ากยิ่งขึ้นในยุคนี้ควรต้องรู้จักใช้เพราะในวันข้างหน้า ไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะแ ย่แค่ไหนหรือเราต้องปรับตัวยังไงในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเราต้องพร้อมรับมือเสมอ เราจะต้องมีสติในการควบคุม มีระเบียบวินัยในตัวเอง ไม่อย่ างนั้นอนาคตจะลำบ ากเอา และจะจัดการ การเงินของตัวเองไม่ได้

7 ข้อนี้ จะเตือนใจให้คุณไม่ประม า ทในการใช้จ่าย

1 ค่าครองชีพสูง

ในปัจจุบันนี้ เงิน 15,000 บาท แทบจะไม่พอใช้เลย โดยเฉพาะคนที่ต้องนั่งรถไฟฟ้า เเท็กซี่ ค่ากับข้าวในแต่ละวันอีก มันก็ไม่ใช่ถูกๆ

2 อิ ส ร ภาพทางการเงิน คงไม่ได้สัมผัส

เเน่นอนว่า ทุกคนอย ากจะมีมันอยู่แล้วไง แต่ว่า มันไม่ใช่จะนั่งหลับต านึกแล้วได้มาง่ายๆ นะ คนที่เขาได้ดีกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ ล้ ม มาไม่รู้กี่ครั้ง กว่าจะแกร่งได้อย่ างทุกวันนี้ ไม่ง่ายเลย

3 ในอนาคตเงินหา ย า ก

สิ่งของต่างๆ เเพ งขึ้นยังไม่พอ เงินยังห า ย ากต ามไปด้วย โดยเฉพาะ ในช่วงเ ศ ร ษ ฐ กิ จอย่ างนี้คนก็ตกงาน กระทันหัน มีให้เห็น มากมายธนาค ารก็ ด อ กเบี้ ยต่ำ คนก็ฝากเงินน้อยลง

4 คนแ ก่ ต้องมาทำงานอีก

ปกติแล้วคนแ ก่ก็คิดว่า เมื่อเเ ก่ตัวมา จะไม่ต้องทำงาน แต่ในปัจจุบัน มันย ากขึ้นไม่เป็นอย่ างที่คิดอีกต่อไป คนเเ ก่หล า ยคน ยังดิ้ น ร น ทำงาน เพราะถ้ามั ว แต่จะมาหวังพึ่งลูกหลานพวกเขาก็ลำบ ากอยู่แล้ว มันจะเป็นภาระคนอื่นน่ะสิ

5 การคอรั ปชั่ น มากขึ้น

ก็เศรษฐกิน มันเป็นอย่ างนี้ คนฉ วยโอกาสมันยิ่งจะเยอะขึ้น คอยหาจังหวะเพราะไม่มีเงินใช้ เงินข าดมือไม่ต่างกัน

6 อำนาจเงิน ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ

จากที่จะให้เงินอยู่ใต้อำน าจ แต่วันนี้กลับกล า ยเป็นว่าคนจะยิ่งต้องอยู่ใต้อำน าจเงิน มากขึ้นถ้าไม่มีเงิน ก็ทำอะไรไม่ได้ หมายรวมถึงความยุติธรรมก็ยังไม่อยู่ข้าง คนไม่มีเงิน

7 ความเหลื่ อ มล้ำ

มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ มัน มีอยู่ในทุกระบบ ทุกอย่ างเลยและมันจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ และชัดเจน มากขึ้นไปอีก

ที่มา khamsuks, parinyajai