8 แนวทางการใช้เงิน อย่ างผิดๆ ที่ให้เงินในบัญชีของคุณไม่เหลือ

เมื่อทุกวันนี้คุณเองก็ทำงานประจำ แต่คุรก็ยังไม่มีเงินเก็บ หรือเงินเก็บในบัญชีของคุณนั้นน้อยลงทุกๆ วัน วันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะแนะนำคุณเกี่ยวกับ 8 แนวทางการใช้เงิน อย่ างผิดๆ ที่ให้เงินในบัญชีของคุณไม่เหลือ ไปดูกันวแนวทางอะไรที่ทำให้คุณนั้นใช้จ่ายอย่ างผิดๆ

ทำงาน มาก็หล า ยปี รายได้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่เก็บเงินไม่เคยอยู่เลยสักที เพราะนิสัยการเงินที่ ส่อสัญญาณไม่มีเงินเก็บแบบนี้ หรือเปล่าลองเช็ กให้รู้ แล้วมาเริ่มร ว ยกัน การมีรายได้สูง ๆ ไม่ได้ทำให้เราร ว ยขึ้นได้ แต่ความร่ำร ว ย

จะเกิดก็ต่อเมื่อเราสามารถบริ หารการใช้เงิน ให้เหลือเก็บนั่นต่างหาก ดังนั้นหากตอนนี้คุณรู้สึกว่าเ ก็บเงินไม่ค่อยอยู่เลย ลองมาเช็ กว่า คุณมี 8 สัญญาณการใช้เงินแบบผิดๆ ที่ทำให้ไม่เหลือเงินเก็บอยู่กี่ข้อกัน

1 ห นี้บั ตรเครดิ ตเยอะ และมักจะจ่ายได้แค่ขั้นต่ำ

บัตรเครดิตที่มีอยู่ทุกใบ ถูกรูดใช้ในวงเงินที่เกินจะเคลียร์ห นี้ได้หมด และมักจะชำระห นี้ไ ด้เพียงแค่ขั้นต่ำ ซึ่งก็ทำให้ห นี้บั ตรเ ครดิตทบต้นทบดอ กไปเรื่อย ๆ และคุณก็ต้องนำเงินส่วนที่น่าจะได้เก็บออมไปจ่ายห นี้แทน ทำให้โอ กาสเก็บเงิน แทบจะไม่ มีเลยทีเดียว

วิธีแก้ปัญหา

พย าย าม ใช้จ่ายอย่ างประหยัด และเร่งเคลียร์ห นี้สินจากบัตรเครดิตให้หมด โดยเร็วที่สุดที่สำคัญต้องหักห้ามใจไม่ให้ใช้บัตรเค รดิตที่ยังคงมียอ ดห นี้ค้างไว้อยู่ แต่ใ ห้ใช้จ่ายด้วยเงินสดแทน

2 มีเงินไม่พอจะจ่ายห นี้

เป็นอย่ างนี้แทบทุกเดือนนอ กจากจะมีชีวิตแบบสิ้นเดือน สะเทือนใจแล้ว พอมีรายได้เข้ามาคุณมักจะพบว่า ไม่สามารถจ่ายบิลค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด หรือจ่ายได้แค่เพียงขั้นต่ำ และนี่ก็เป็นปัญหาหนักอ ก ประจำเดื อน มาย าวนานแล้ว อีกต่างหากซึ่ง ก็เห็นได้ชัดเลยนะคะว่า คุณไม่มีเงินสำรองเพียงพอ จะจัดการรายจ่ายของตัวเองให้ลงตัวได้

วิธีแก้ปัญหา

บอ กตรงๆ ว่ามีตัวเลือ กอยู่แค่ 2 ทาง คือ หาเงินให้ได้มากขึ้น หรือใช้จ่ายใ ห้น้อยลง ซึ่งอาจหารายได้เสริมทำในช่วงเลิกงานหรือวันหยุด ไม่ก็พย าย ามรัดเข็มขัดตัวเอง ตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยออ กไป หรือง่ายๆ เริ่มต้นจากจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ประจำวันก่อน ก็ได้

3 รายได้เพิ่มขึ้น แต่เงินเก็บไม่เพิ่มต าม

หล า ยคนคิดไว้แล้วว่าเมื่อมีรายได้เพิ่ มขึ้นก็จะเก็บเงินให้มากขึ้นด้วย ทว่าเอาเข้าจริง ๆ กลับยังคงใช้เงินแบบเดิมๆ เก็บเงินได้บ้าง พลาดบ้าง แล้วแต่กิเลสในแต่ละเดือนของตัวเอง รู้ตัวอีกทีเงินเก็บที่คิดว่าจะมีเยอะก็กลับไม่เท่าที่หวังไว้

วิธีแก้ปัญหา

อย่ ารอให้มีรายได้เพิ่มขึ้นถึงเริ่มเก็บเงิน โดยเฉพาะหากรู้ตั วว่าตัวเอง เป็นคนใช้เงินเก่ง ควรตัดใจหักเงินส่ว นหนึ่งเอาไว้ออมเลย แล้วค่อยมาบริหารจัดการเงินที่เหลือไว้ใช้จ่ายภายหลัง

4 ไม่เคยนึกถึงเรื่องเก็บเงินวัยเกษีย ณ

ในตอนนี้เราอาจอายุยังน้อย มีเวลาหาเงินได้อีกหล า ยปีก็จริงแต่ถ้าเ รามัวผัดวันประกันพรุ่ง แล้วเมื่อไรเราจะมีเงินเก็บในส่วนที่กันไว้ใช้ช่วงวัย เกษียณกันล่ะ

วิธีแก้ปัญหา

เริ่มออมเงินส่วนนั้นไว้ ตั้งแต่ตอนนี้ อย่ างน้อยหั ก 10% ของรายได้เอามาออมเงิน ไว้ใช้ตอนเกษียณก็ได้ แค่นี้อนาคตก็เป็นเ รื่องที่ไม่น่ากังวลใจอีกต่อไป

5 ไม่สนเรื่องการลงทุน

บางคนกลัวว่าการลงทุนอาจจะมี ความเสี่ยง เลยยังไม่กล้าลงทุนทำอะไรสักอย่ าง แต่ก็มองได้อีกมุมนะคะว่า หากเราไม่เสี่ยงลงทุนไปบ้าง ชีวิตก็คงไม่ได้กำไร สักบาทเช่นกัน ดังนั้นลองมองหากา รลงทุนที่คุณคิดว่าน่าสนใจได้แล้ว

วิธีแก้ปัญหา

พาตัวเองออ กจากความกลั ว ความไม่กล้าหรืออะไรก็ต าม ที่ทำให้คุณมัวกั๊ ก ไม่ยอมลงทุนสักทีแล้วมองหาการลงทุนที่คิดว่าใช่ ไม่ว่าจะลองลงทุน กับกองทุนต่างๆ ซึ่งอาจจะ ช่วยลดภาษีตอนสิ้นปีได้ด้วย

6 จ่ายหนักกับค่าที่พักอาศัย

อสังหาริมท รั พ ย์ถื อเป็นการลงทุนอย่ างหนึ่ง แต่ผู้เชี่ยวช าญด้านการเงินเตือนว่า ถ้าคุณมีรายจ่ายค่าบ้าน ค่าคอนโด หรือหอพักเกิน 40% ของรายได้ ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเหลือ เงินเก็บน้อย

วิธีแก้ปัญหา

ถ้ามีความสามารถหารายได้เพิ่มในแต่ละเดือนได้ ก็อย่ ามัวรีรอค่ะ จัดไปให้สมดุลกับรายจ่ายของตัวเอง แต่หากใครที่ไม่โอเ คกับทางเลือ กแรก ลองมองหาที่ พักอาศัยที่เหมาะสมกับรายรับของตัวเองดีกว่าไหม โดยเฉพาะคนที่เช่าอาศัยอยู่ ลองตัดความไม่จำเป็นออ ก แล้วหาที่พักใหม่ที่ถูกลง ทำให้เรามีเงินเหลือเก็บได้มากขึ้น

7 ไม่เคยเตรียมพร้อมกับรายจ่ายก้อนใหญ่

โด ยเฉพาะคนที่แต่งงานแล้ว อย่ าลืมว่าในอนาคตคุณ อาจมีสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้ นอีกนะแล้วการเลี้ยงดูเด็ก สักคนก็ต้องใช้ค่า ใช้จ่ายไม่เบาเลยล่ะ หรือแม้แต่คนโสด ก็ต้องเตรียมตัวไว้เหมือนกันปัญหาสุขภาพก็เป็นเรื่องที่ไม่ ควรวางใจ เจ็ บป่ว ยขึ้น มาเมื่อไรค่าใช้จ่ายก็ไม่น้อยเลยทีเดียว

วิธีแก้ปัญหา

ยังคงต้องบ อ กให้แบ่งเงินบางส่วน มาเก็บออมเอาไว้ก่อน ถึงแม้จะเป็นเงินก้อนที่ดูไม่น่าจะได้ใช้ เร็ว ๆ นี้ แต่การออมเงินไว้ก็ยังทำให้อุ่นใจได้มากจริงไหมคะ หรือใครอ ย ากออมเงินไป พร้อมกับทำหลักประกันชีวิตก็ได้ เ จ็ บ ป่ ว ยขึ้น มาก็ยังมีค่ารักษ าพร้อมจ่าย

8 ใช้ เงินฟุ่มเฟื อย

เดือนๆ หนึ่งช้อปปิ้งบ่อยมาก กาแฟก็ดื่มทุกวัน แฮงก์เอาท์นี่ แทบเป็นงานประจำเลย ก็ว่าได้แบบนี้จ ะเหลือเงินที่ไหน มาเก็บกันล่ะจ๊ะ

วิธีแก้ปัญหา

เข้าใจว่าถ้าหักดิบให้เลิกฟุ่มเฟือยเลยคงทำได้ย าก แต่คุณทำได้แน่ค่ะ เพียงจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตัวเองทุกวัน หรือจะใ ช้ วิธีจำกัดงบประมาณใช้จ่าย ในแต่ละวันก็ได้ ทว่าก็ต้องมีวินัยในตัวเองด้วยนะ ห้า มนอ กลู่นอ กทางเด็ดข า ด

ที่มา stand-smiling