9 สิ่งเดินไปทางไหนก็เจอ เจอแล้วเลี่ยงได้ให้เลี่ยงเลย

เมื่อทุกวันนี้หล า ยๆ คนต้องเดินทางไปทำงานแต่เช้า และต้องเลิกงานค่ำ กว่าจะเดินทางกลับถึงบ้านก็ดึกแล้ว และสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้สะดวกสบายมากขึ้นก็คงหนีไม่พ้นพวกอาหารถุง วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำคุณเกี่ยวกับ 9 สิ่งเดินไปทางไหนก็เจอ เจอแล้วเลี่ยงได้ให้เลี่ยงเลย ไปดูกันว่ามีสิ่งของอะไรบ้าง

เรียกได้ว่า เป็นอกีหนึ่งเรื่องราวที่เานั้นอ ย ากจะเอามาแนะนำเป็นอ ย่ า งมาก เรื่องนี้ถือว่า เรานั้นคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจริงๆ เพราะทุกสิ่งนั้นอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทั้งหมด เราๆเป็นผู้ซื้ อก็คงจะหลีกกลี่ยงมันไม่ได้เช่นกัน และวันนี้เรามี 9 ข้อที่เรานั้นไม่ได้สนใจอะไรมากนั้น แต่มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ

1 อาหารทอ ดในน้ำมันกระทะใหญ่ ๆ นอ กจากเป็นน้ำมันทอ ดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ผู้ข า ยจำนวน มาก ยังทิ้งกระทะคาน้ำมันไม่ปิดฝาไว้ให้ แ ม ล งส า บ ห นู

มาวิ่งเล่นตอนกลางคืน หากสั ตว์ พวกนั้นจมน้ำมัน คุณคิดว่า พวกเขาจะแค่ตั ก สั ต ว์

ออ กใช้น้ำมันต่อ หรือเทน้ำมันทิ้ง เปลี่ยนน้ำมันใหม่ แ อ ด มิ น เคยเห็น มากับต า ใน ห้างสรรพสิน ค้าใหญ่กลางเมือง หลังออ กจากชมคอน เ สิ ร์ ตเลิกดึก เดินผ่ า นร้านค้าที่ปิดแล้ว แ ม ล งส า ป วิ่งว่อนเ ชี ย วแหละ

2 เรื่องแรกเลย ในเรื่องของการคั้นน้ำส้มสดสดๆ จากประสบการณ์จริงซื้ อน้ำส้มสดต ามร้านริมถนน เห็นจะๆกันเลยว่า บางร้านไม่ได้ล้างผลส้มมาก่อน ยังมีค ร า บดินอยู่เลย แล้วก็เอามาคั้นทั้งลูกแบบนั้น แน่นอนว่า ผิ วเปลือ กส้มที่ไม่ได้ล้างหรือล้างไม่สะอาด ยังมีส่วนของการน้ำ ย า กำ จั ด แ ม ล งอยู่ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ แต่ละร้านค้า เราไม่ได้เหมาทุกร้าน

3 ย า คู ล ท์ ขวดเล็กๆ มีส่วนผสม ของน้ำต าลทรายขาว 18% หรือ 3.5 ช้อนช า ให้พลังงานถึง 71 Kcal ดังนั้นมีประโยชน์จริง แต่ไม่ควรกินเกินวันละ 1 ขวด อันนี้มีประโยชน์ แต่ไม่ควรกิน มากเกินไป ( ข้อมูลจากเว็บไซต์ wtfintheworld )

4 95% ของร้านที่ผ่ า ไข่ด้วยเชือ กด้าย เช่น ร้านข้าวห มู แดง ร้านก๊วยจั๊บ เชือ กด้ายนั้น ไม่เช็ค ไม่เคยล้าง ไม่เคยเปลี่ยนเชือ ก ตั้งแต่เปิดร้าน จนปิดร้าน เรื่องจริง ไม่เชื่อไปลองสังเกตกันดู

5 90% ของร้านข า ยข้าวข า ห มู จะเอาคะน้าที่ไม่ได้ล้าง ไปลวกให้สุกในน้ำข า ห มู ก่อนที่จะหั่นเนื้อ หั่นผัก และตักน้ำข า ห มู มาราดข้าวให้เรา แน่นอน เจอเกือบทุกร้าน

6 80% ของแม่ค้าข า ยของ ที่ใส่ถุงมือข า ยอาหาร จะใส่ถุงมือหยิบอาหาร และทอนเงิน เข้าใจใช่ไหมข้อนี้

7 อาหารใส่ถุงที่ซื้ อจากตลาดในตอนเช้า แล้วกลางวันบูด แสดงว่า อาหารสกปรกมีเ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย แต่ถ้าเก็บไว้ข้ามคืน และ ไม่ได้ใส่ตู้เย็นอาหารก็ยังไม่เสีย แสดงว่าใส่ส า รกัน บู ด

8 โรตีอ า บัง ที่เข็นรถข า ยตอนเย็นๆ กลางคืน เวลาบังป ว ด ฉ ี่ บังจะไปยืนหลบ ๆ ต้นไม้ฉี่เสร็จ บังไม่ได้ล้างมือที่จับฉ ี่ แล้วบังก็มาจับก้อนแป้งตบ ๆ บี้ให้แบน เหวี่ยงให้เป็นแผ่นแล้วก็ทอ ดโรตีข า ยให้เรากิน อร่อยเหาะ

9 รถเข็นข า ยไ ส้ กร อ กอิ ส า น ข า ยจนดึกกลับที่พัก ก็จอ ดรถเข็นไว้หน้าที่พัก ห้องเช่า โดยไม่ได้เก็บที่ปิ้งย่ า งไ ส้ กรอ ก ทิ้งไว้บนรถเข็น ตกดึก ห นูก็จะมารุ มแท ะเศษห นั ง เ ศ ษ มันของไส้กรอ กที่ติดตะแกรงเ ห ล็กบนเต าปิ้ง

แถมฉ ี่ใส่อีกต่างหาก พอสาย ๆ ตื่น มาคนข า ยก็มาปัด ๆ กวาด ๆ แล้วก็เตรียมของที่จะไปข า ยต่อ กินกันเข้าไปเ ชื้ อ โ ร คทั้งนั้น อันนี้ยังไม่เคยเห็นกับต าตัวเอง แต่เคยเห็น ห นูวิ่งออ กจากรถเข็น

ที่มา 108archeepparuay