อยากให้ลูกเติบโตเป็นคนเก่ง จงสอนลูกให้ลงมือทำ ไม่ใช่อ่ า นแต่ตำรา

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการเลี้ยงลูกกับบทความ อยากให้ลูกเติบโตเป็นคนเก่ง …

Read More

7 คำพูดของพ่อแม่พูดกับลูกทุกวัน สร้างกำลังใจให้ลูกได้ดี

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ประโยคคำพูดของพ่อแม่ที่สร้างพลังบวกที่ดีให้กับลูกได้ …

Read More